Trallvirke & skruvkvalitet

Inför ett byggprojekt behöver många val först göras bland annat vilket trallvirke och slags skruv och ytbehandling som ska användas. Nedan hittar du information som kan vara till hjälp i valen.

Montage av Trallvirke

VÄLJ SKRUVKVALTET

CorrSeal är härdat kolstål med korrosivitetsklass C4 för stabila låga konstruktioner.

Rostfri A2 är ohärdat stål i korrosivitetsklass C4. Passar alla typer av konstruktioner vid insjö/bräckt vatten och för räcken, staket och trappor.

Rostfri A4 är ohärdat stål och syrafast med korrosivitetsklass C5. Passar alla typer av konstruktioner vid kust med saltvatten såsom bryggor och konstruktioner av exklusiva träslag med pool.

Välj skruvdesign

Classic - är den traditionella modellen på skruv och Sveriges mest sålda.

ESSDECK Max är 40% starkare än Classic, har extrem klämkraft och snickarens favorit.

HDS Systemskruv finns i rostfri A2 och A4 och används för dolt trallmontage i alla miljöer. Skruven används endast tillsammans med monteringsverktyget och specialbits. 

Loading image...

HDS TRALLSKRUV FÖR DOLT MONTAGE, ROSTFRITT STÅL A4

Monteras i sidan av brädan för ett trädäck utan synlig skruv.

Visa Produkt
Loading image...

HDS TRALLSKRUV FÖR DOLT MONTAGE, ROSTFRITT STÅL A2

Monteras i sidan av brädan för ett trädäck utan synlig skruv.

Visa Produkt

 

Välj rätt ytbehandling

ABL6325_1000x440.jpg

CorrSeal (CS)

Härdat kolstål, korrosivitetsklass C4. För att kunna erbjuda ett billigare alternativ till rostfritt, har vi utvecklat ytbehandlingen CorrSeal som har samma korrosivitetsklass som rostfri A2. CorrSeals förväntade livstid utomhus är 15 år.

Rostfri A2

Ohärdat stål, korrosivitetsklass C4. Rostfritt stål är inte härdat och tål därför rörelser bättre. Rostfri A2 har korrosivitetsklass C4 som CorrSeal men tål
korrosion ännu bättre. C:a 50 års livstid utomhus.

Rostfri A4

Ohärdat syrafast stål, korrosivitetsklass C5. Rostfri A4 är har den högsta korrosivitetsklassningen C5 och står därmed emot korrosion bäst av de tre alternativen.

Välj rätt skruvkvalitet till bygget

Nedan är endast rekommendationer. Är du osäker, välj alltid A4-skruv.

Kust/havsnära (saltvatten)

Trall som utsätts för fuktig miljö kommer svälla mer än annan trall och
salt ökar risken för korrosion. Därför bör du använda A4.

Loading image...

Sjönära (sötvatten)

Trall placerad vid sötvatten utsätts inte för salt och befinner sig därmed
i en något mindre aggressiv miljö. Däremot krävs en skruv som står
sig väl i en fuktig miljö med stor rörelse. Därför rekommenderas
A2 eller A4.

Loading image...

Placering vid bräckt vatten

Trall som ligger vid bräckt vatten utsätts inte för lika mycket salt som
de som ligger vid saltvatten. Däremot krävs en skruv som står sig väl i en fuktig miljö med stor rörelse. Därför rekommenderas A2 eller A4.

Loading image...

Pooldäck

Poolvatten kan leda till rödrost och oxidation som i värsta fall kan leda
till stålbrott på skruven. A4 står emot rödrosten och rörelser och rekommenderas därför.

Loading image...

Tösaltsanvändning

Tösalt och liknande produkter innehåller frätande ämnen som
tränger ner i träkonstruktionen. Till ytor som ska hållas fria från snö och is bör man därför använda A2 eller A4 för att hantera saltet utan att skapa oxidation.

Loading image...

Tralltvätt

Tralltvätt innehåller kemikalier som påskyndar nedbrytningsprocessen.
Rostfri trallskruv A2 och A4 påverkas ej av det.

Loading image...

Stora däck

Krafterna i ett större trädäck kan bli större än i ett litet då träet rör sig över
större längder. Rostfri skruv tål rörelser bättre, välj därför A2 eller A4.

Loading image...

Höga däck

Monterar du trädäck på stolpar rekommenderas rostrfri A2 eller A4
på grund av risk för större rörelser

Loading image...

Låga däck i icke aggressiva miljöer (ej direkt på mark)

Använd CorrSeal ytbehandlad skruv i miljöer som ej anses aggressiva och
där konstruktionen är låg (men ej direkt på mark ) och stabil.

Loading image...

Däck direkt på mark

Trädäck där den bärande konstruktionen ligger direkt mot mark
riskerar korrosion. Därför rekommenderas A2 eller A4.

Loading image...

Tropiska träslag eller korrosivt trävirke

(teak, cumaru, organowood m.fl)
Dessa träslag har större vridkraft, rörelser och expansion jämfört med
vanligt tryckimpregnerat virke. Därför rekommenderas A4. Kontrellera alltid
rekommendationer från din virkesleverantör.

Loading image...

Räcken och trappor

Att gå i trappor och hålla i sig i räcken utsätter konstruktioner för rörelse.
Välj därför A2 eller A4.

Loading image...

<< Läs föregående sida: In- & utvändig montage i trämaterial

Läs nästa sida: Konstruktionsvirke & limträ >>