Montera trallbrädorna korrekt

För att bygga ett hållbart trädäck är det viktigt att trallbrädorna monteras på korrekt sätt. Du behöver ha koll på avståndet mellan brädorna, var i brädan du ska fästa skruven och vilken sida av brädan som ska vara vänd uppåt.

Träets egenskaper

Trallvirke är ett levande material som under hela sin livstid kommer svälla och krympa i takt med fukt- och temperaturväxlingar. Ska du bygga ett hållbart trädäck behöver du ta hänsyn till träets natur, därför är det viktigt att trallbrädor monteras korrekt.

Läggs trallbrädor för tätt finns risk att brädor med tiden puttas ut ur konstruktionen eller trycks ihop och reser sig och då även drar med trallskruven. Monteras de för glest kommer springorna mellan trallbrädorna bli onödigt stora under torrperioder.

Scenarion som ovan undviks enkelt genom att montera trallbrädorna korrekt. Nedan listar vi riktlinjerna för montage från branschorganisationen Svenskt Trä.

Se videon nedan för fler bra tips!

trallskruv hds

1. Fuktskydda grundkonstruktionen

Fuktskydda hela golvbjälklagen och spikregeln med en längsgående remsa av grundisoleringspapp. Även bärlinan mot husstomme eller vägg bör skyddas med grundisoleringspapp. Lägg pappen längs med bjälklaget och vik ner längs kanterna för att vatten lättare ska kunna rinna av. 

2. Snygga ändar på trallvirket

Även om det tar lite extra tid blir slutresultatet mycket bättre om du rensågar varje ändskarv. Använd sedan penetrerande grundolja för att skydda ändträet.

3. Rätt sida upp

Trallbrädor ska om möjligt monteras med kärnsidan upp, så att träets årsringar bildar en glad mun.

Monteras brädorna med kärnsida upp antar brädan en konvex form med tiden, vilket underlättar vattenavrinning. Monteras brädan däremot med kärnsida nedåt riskerar du vattenansamlingar på trallen som kan påverka virke och skruv.

4. Montera brädor med kant-till-kant avstånd

Det är svårt att avgöra hur fuktiga trallbrädor är vid leverans därför ska de inte monteras med förutbestämda avstånd. Istället ska de monteras med fasta avstånd kant-till-kant. På så sätt blir avståndet mellan brädorna bra oavsett om virket är torrt eller fuktigt.

Kant-i-kantavståndet beror på trallbrädans dimension och virkestyp. På Svenskt träs hemsida hittar ni alla mått i tabell 3. 

bygg inte in dig

5. Lägg trallbrädor rakt och snyggt

Mät alltid varje trallbräda då de kan variera i bredd pga fuktkvoten. För snyggt slutresultat bör hela radens förlängning ha samma virkesbredd. Eftersom bredden kan variera, underlättar det om du markerar vid varje meter. Använd penna eller snörslå. Om brädorna inte ligger helt i linje med dina markeringar, justera mellanrummet mellan brädorna. Då får du garanterat ett rakt och liksidigt tralldäck, och du slipper ”fuljustera” på slutet.

6. Placering av skruv

För att minska risken att spräcka virket bör trallskruvar monteras 30 mm in från långsidans kant och 45 mm in från kortsidans kant.
 
Undvik att skarva trallbrädor så långt det är möjligt. Om det inte går att undvika skarvning montera spikreglar vid skarven och sätt trallskruvarna 45 mm från ändträet. 

7. Montera skruv i nivå med brädan

Trallskruven ska monteras vinkelrätt mot trallbrädan och skruvhuvudet ska vara i nivå med trallbrädans yta, inte djupare. Försänker du skruven längre ner i virket så riskerar du fuktangrepp då vatten samlas i hålet.

Många barfotafötter kommer springa på ett pooldäck

Föregående steg i bygga-trall guiden

Grundläggning

Hur bygger man grunden till ett trädäck? Det beror på hur marken ser ut och hur den bärande konstruktionen ska förankras.

Fästa bärlina i fasad

När trädäcket ligger i anslutning till hus fästs en inre bärlina, en stödregel, mot husväggen. Husstommens material avgör hur du ska montera bärlinan.

Bygga regelverk

När vi gjort grundläggningen och fäst bärlinan i husstommen är det dags att börja arbeta med de reglar som ska bilda ramen till stommen samt reglarna som trallvirket ska skruvas fast i.

Köp rätt kvalitet, längd och mängd

När du valt typ av montage är det dags att säkerställa att du köper rätt skruv. Kvalitet, mängd och längd på skruv är faktorer du behöver ta hänsyn till innan inhandlingen.

Montera trallbrädor korrekt

För att bygga ett hållbart trädäck är det viktigt att trallbrädorna monteras korrekt. Du behöver ha koll på avstånd mellan brädor, var du fäster skruven och vilken sida av brädan som ska vara vänd uppåt.

Genom att klicka på 'Acceptera alla' samtycker du till att vi kan samla in information om dig för olika ändamål, inklusive: Statistik och Marknadsföring.