Bygga regelverk

När du gjort grundläggning och fäst bärlina i fasad är det dags att montera de reglar som ska bilda ramen till stommen och som trallvirket ska skruvas fast i.

Kryssbjälklag eller nedsänkt bjälklag?

De reglar som bildar ramen för din trall - och som trallvirket kommer fästas i - kallas regelverk. Du kan välja två olika typer av regelverk vid trallbygge. Kryssbjälklag eller nedsänkt bjälklag. Valet mellan dessa brukar oftast bero på höjden på altanen. 

  • Kryssbjälklag (t.h på bild ovan) är oftast snabbast att montera men kräver lite höjd under tralldäcket för att få plats.
  • Ska altanen ligga nära mark monteras oftast ett nedsänkt bjälklag (t.v på bild) där reglar och bärlinor korsar varandra i samma höjd.

Montera nedsänkt bjälklag

När du ska montera reglar i ett nedsänkt bjälklag rekommenderar vi att du väljer Konstruktionsskruv W (WAF) eller ET-T. Ingen av skruvarna kräver förborrning, vilket sparar dig tid. Konstruktionsskruvarna gör samma jobb men skiljer sig åt gällande hur de monteras och hur de ser ut. 

  • Konstruktionsskruv W (WAF) har ett stort platt huvud som lägger sig utanpå virket. 
  • Konstruktionsskruv ET-T monteras diagonalt i virket och försänks. Det ger ett resultat helt utan synliga skruvhuvuden då skruvens lilla huvud försänks i virket och blir helt dolt. 
  • Att fästa beslag med ankarskruv är ett alternativ om du inte vill använda konstruktionsskruvarna. Montaget kräver fler skruv och tar längre tid men har samma funktion. 

Tips! Sätt de tvärgående reglarna - kortlingarna - omlott för enklast montage.

I videon har du instruktioner för hur du bygger nedsänkt bjälklag med samtliga produkter vi nämnt ovan.

Montera kryssbjälklag

Har du valt att bygga ett kryssbjälklag så ligger reglar ovanpå bärlina och du behöver fästa de två i varandra. Det gör du enklast med konstruktionsskruv ET-T eller med vinkelbeslag och ankarskruv. Lasten nedåt sköts av stödet från bärlinan så det är bara sidokrafter som behöver hanteras i detta läge.

Skarvning av reglar och bärlina

Om det krävs längre bärlina/regel än virkets längd ska du skarva virket. Det gör du bäst genom att att förlägga skarven av bärlina över en plint eller skarven av regel över bärlina så att båda delarna får stöd.

Viktigt! Dubbling eller avväxling
Om du skarvar reglar/bärlina så måste de givetvis också fästas mot sin fortsättning. Det görs genom något som kallas dubbling eller avväxling.

Till dubbling eller avväxling av regelverk rekommenderar vi WAF. För snygg sammanfogning av konstruktionsvirke rekommenderar vi ET-T. För vinklar och balkskor rekommenderar vi ankarskruv.

Övriga steg i bygga trall-guiden

Grundläggning

Hur bygger man grunden till ett trädäck? Det beror på hur marken ser ut och hur den bärande konstruktionen ska förankras.

Fästa bärlina i fasad

När trädäcket ligger i anslutning till hus fästs en inre bärlina, en stödregel, mot husväggen. Husstommens material avgör hur du ska montera bärlinan.

Dold eller synlig trallskruv?

Innan du börjar montera trallbrädorna behöver du bestämma hur montaget ska ske. Traditionellt toppskruvat montage eller trendiga montaget med dold trallskruv.

Köp rätt kvalitet, längd och mängd

När du valt typ av montage är det dags att säkerställa att du köper rätt skruv. Kvalitet, mängd och längd på skruv är faktorer du behöver ta hänsyn till innan inhandlingen.

Montera trallbrädor korrekt

För att bygga ett hållbart trädäck är det viktigt att trallbrädorna monteras korrekt. Du behöver ha koll på avstånd mellan brädor, var du fäster skruven och vilken sida av brädan som ska vara vänd uppåt.

Genom att klicka på 'Acceptera alla' samtycker du till att vi kan samla in information om dig för olika ändamål, inklusive: Statistik och Marknadsföring.