Bygga med betong

I nära samarbete med våra kunder tar vi fram efterfrågade produkter för alla typer av kvalificerad betonginfästning.

Produkter för kvalificerad betonginfästning

Vårt produktutbud täcker de flesta behov och nya produkter tillkommer hela tiden. Saknar du någon särskild produkt i vårt sortiment är du alltid välkommen att kontakta oss.

Precis som resten av vårt stora sortiment, säljs produkterna för tung infästning genom vårt landsomfattande nätverk av återförsäljare. Att kunna få allt material samlat i en enda leverans brukar uppskattas av byggarna. Om en produkt inte är lagervara hos just din byggares återförsäljare är det bara att beställa.

Kostnadsfritt dimensioneringsprogram

ESSVE Calculation Software (CS) beräknar bärförmågan på infästning i betong efter gällande dimensioneringsregler. Programmet beräknar kapaciteten för olika sorters applikationer och föreslår lämpliga produkter.

Föreslår snävt urval

Istället för listor på flera hundra produkter föreslår ESSVE CS ett snävt urval. Om ett felaktigt värde matas in ges dessutom direkt förslag på förbättringar. Användaren kan spåra varje beräkning, vilket ger trygghet i att uträkningen är både begriplig och komplett.

Fakta ESSVE CS

• Beräknar infästningens bärförmåga
• Ger förslag på produkt och dimensioner
• Automatisk omräkning efter varje inmatat värde
• Upptäcker felaktigheter tidigt
• Följer gällande regelverk och standarder
• 3D-modell

Boka provdragning på bygget

Boka en provdragning för att säkerställa att infästningen verkligen kommer sitta. Våra certifierade säljare utför provdragningarna ute på ditt bygge. Provdragningstjänsten säkerställer grundmaterialets lastkapacitet. När tjänsten är utförd får du en lista på vilken infästning som bör användas samt hur många fästpunkter som krävs för ett säkert montage.

Det är vanligt att det används mer infästning än vad som krävs. Därför är provdragning en god investering.

Olika sorters betonginfästning:

Ankarmassa - extremt hållfast

Ankarmassa rekommenderas när det finns risk för att en expander spräcker betongen, eller helt enkelt inte fungerar – t ex vid infästning av räcke på kanten av en balkongplatta. 

Ankarmassa (kemankare) är perfekt för förankring i håldäckselement, natursten, betong, håltegel, tegel, murverk och lättbetong. Montaget blir permanent och extremt hållfast. Ju större monteringsdjup, desto högre bärförmåga.

Tvåkomponentsmassa

Gemensamt för alla kemankare är de består av två komponenter som härdar till en hård massa när de blandas. Kemankare levereras vanligtvis i patron, med de två komponenterna i två separata behållare inuti. När massorna pressas ut ur patronen går den genom ett blandarrör som mixar ihop komponenterna till den färdigblandade massan. När man sprutar ut massan är det viktigt att man först tar ett par pumptag, tills man ser att massan är väl blandad, innan man börjar använda massan i infästningshålet. Om massan inte är blandad härdar den inte.

Lastvärden och jämförelsetabeller för ankarmassor

Ladda ner guiden där vi har samlat allt om tillåten last och teknisk data för respektive ankarmassa i vårt sortiment.

Ladda ner guiden

Betongskruv

Betongskruv finns vanligen med flera olika utföranden på huvudet som t. ex. kullrig skalle, försänkt skalle och sexkantsskalle. Eftersom betongskruv hakar sig fast i betongen med gängorna är den av typen hakankare.

Måste eftermonteras

Eftersom huvudet sitter fast på infästningen måste den eftermonteras. Betongskruv levereras elförzinkad, med CorrSeal eller som rostfri. Vid montering borras hål enligt montageanvisning. Infästningen skruvas sedan in i borrhålet där den skär gängor i betongen.

Överdra inte

Åtdragningen görs tills det infästa föremålet är fixerat utan glapp. Infästningen behöver inte dras till ett visst moment. Däremot ska man inte överdra eventuellt max åtdragningsmoment om det finns ett sådant angivet i monteringsanvisningarna. 

I ESSVEs sortiment finns betongskruv i dimensionerna 6,3 (5), 7,5mm (6mm), 10,5 (8), 12,5 (10) och 16,5 mm (14 mm). Den första siffran avser yttergänga och den andra siffran i parantes är borrdiametern.

Betongexpander – för betong och hårda bergarter

Våra betongexpandrar fungerar i både betong och hårda bergarter och finns för både osprucken och sprucken betong. Vanliga dimensioner är M6 till M24. De levereras vanligen elförzinkade, varmförzinkade och i rostfritt stål. 

Säkerställ med åtdragning

Betongexpandrarna fungerar både för genomsticks- och eftermontage. Hålet i betongen borras i samma diameter som expanderns M-gänga. Expandern slås in hålet och montagedetaljen monteras. Därefter ska muttern dras åt. Det är viktigt att muttern dras med momentet som anges i montageinstruktionerna. 

Slagankare

Slagankare finns för borrhål 8–25 mm och infästning med bult M5-M20. Eftersom expanderns ytterdiameter är större än infästningsbulten, måste slagankare monteras innan infästningsdetaljen sätts på plats, dvs. förmontage. Levereras vanligen elförzinkade och i rostfritt stål.

Verktyg anpassat till varje dimension

Slagankare expanderas genom att en kona inuti expandern slås framåt. Detta görs med ett verktyg anpassat till varje dimension av expandern. På så sätt säkerställs det att rätt expansion erhållits när verktyget är slaget i botten. Slagankare finns både med och utan krage. Vid användning av expander utan krage är det viktigt att djupet på borrhålet är enligt montageanvisningarna. 

Minskar risk att träffa på armering

Montagedjupet på slagankare är genomgående grunda, vilket kan vara fördelaktigt eftersom risken att träffa på armering vid montaget minskar. Slagankare ingår i gruppen deformationskontrollerade expandrar, eftersom expansionen erhålls genom att konan i expandern slås till ett förutbestämt djup. 

HITTAR DU INTE DET DU SÖKER

Kontakta Dyar Jamil, teknisk expert för ESSVEs betongsortiment. Han kan hjälpa dig tolka lastvärden och teknisk data, samt föreslå lämpliga produkter för ditt projekt.

Dyar Jamil

Dyar Jamil

Teknisk expert infästning
+4670 277 5919
dyar.jamil@essve.se
Genom att klicka på 'Acceptera alla' samtycker du till att vi kan samla in information om dig för olika ändamål, inklusive: Statistik och Marknadsföring.