Grundläggning

Hur bygger man grunden till ett trädäck? Det beror på hur marken ser ut och hur den bärande konstruktionen ska förankras. Det finns tre huvudtyper: Montage i berg eller betong, montage i plint och montage på platta eller backe.

Bygga altan på betong- eller berggrund?

Ska du bygga din altan på betong- eller berggrund rekommenderas att du använder stolpskor som förankas i underlaget med ankarmassa. Med kombinationen stoplsko och ankarmassa blir montaget permanent och extremt hållfast. Du kan börja bygga bjälklaget en timme eller två efter grundläggningen är gjord.

Så här gör du: Börja med att borra hål i berggrunden. Borrhålet ska vara 2 mm bredare än stolpskons armeringsjärn. Är armeringsjärnet 14 mm borrar du 16 mm stort hål. Ankarmassans funktion bygger på vidhäftning mot det omgivande materialet därför är viktigt att alltid borsta ur och renblåsa hålet innan du applicerar ankarmassan.

Vid första användning av tuben tryck ut ca. 15 cm av massan på en bit papper innan du applicerar i hålet så att massorna i tuben blandas väl. Ankarmassan appliceras sedan med patronspruta i borrhålet, från botten och upp.

Efter applicering av ankarmassan monterar du stolpskon genom att rotera ned den i ankarmassan, på så sätt täcks hela järnet av ankarmassan. Stolpskon kommer att pressa undan eventuellt överflödig ankarmassa. 

Kom ihåg!
Följ alltid anvisningarna på ankarmassans förpackning för godkänt montage och använd alltid medföljande blandarmunstycke. 

Bygga altan på plintar

Om marken under den planerade altanen är av jord, lera eller sand eller är ojämn rekommenderas att du bygger grundkonstruktionen på plintar. Tillskillnad från montaget med ankarmassa i betong där du kan bygga på med bjälklag efter någon timme, behöver du ha lite mer tålamod med en plintgrund.

Så här gör du: Stolpskor eller stolpjärn gjuts in i plinten. Låt betongen torka enligt tillverkarens anvisningar.

När betongen torkat skruvar du fast regelverket i stolpskons/stolpjärnets beslag med hjälp av Ankarskruv (även kallat beslagsskruv) och/eller en konstruktionsskruv.

Tips! För enkel efterjustering av höjden köp justerbara stolpskor.

Bygga friliggande altan eller på backe

Om marken trädäcket ska byggas på är hårt packad och jämn, samt om trallen ska ligga nära marknivå, kan grunden vila på betongplattor. Det är viktigt att se till att du har grundisoleringspapp mellan träet som agerar stödben och betongplattan (se bilden nedan). Grundisoleringspappen blir en fuktspärr som förhindrar att fukt sugs upp i träet från betongen.

Så här gör du (se även video nedan): Väg noga in regelverket så du får lutning åt det håll du önskar. När du bestämt position placerar du först betongplatta på marken, sen grundisoleringspapp och till sist stödbenet. Sedan skruvar du fast stödbenet i regeln med några Konstruktionsskruv-W (WAF). Glöm inte grundisoleringspappen mellan betongplattan och stödben.

I videon nedan har du tydliga instruktioner för hur du går tillväga för att bygga en friliggande trall med låg bygghöjd. 

Tänk på! 
Denna typ av grund är mer känslig för rörelser än alternativen ovan. Därför bör du använda rostfria skruvar i A4 kvalitet som tål mer rörelse. För konstruktioner som ligger direkt på mark rekommenderas alltid A4 skruv. 

Övriga steg i bygga trall-guiden:

essve-bild-snickare

Fästa bärlina i fasad

När trädäcket ligger i anslutning till hus fästs en inre bärlina, en stödregel, mot husväggen. Husstommens material avgör hur du ska montera bärlinan.

essve-bild-snickare

Bygga regelverk

När vi gjort grundläggningen och fäst bärlinan i husstommen är det dags att börja arbeta med de reglar som ska bilda ramen till stommen samt reglarna som trallvirket ska skruvas fast i.

hitta-närmaste-bygghandel-essve

Dold eller synlig trallskruv?

Innan du börjar montera trallbrädorna behöver du bestämma hur montaget ska ske. Traditionellt toppskruvat montage eller trendiga montaget med dold trallskruv.

Köp rätt kvalitet, längd och mängd

När du valt typ av montage är det dags att säkerställa att du köper rätt skruv. Kvalitet, mängd och längd på skruv är faktorer du behöver ta hänsyn till innan inhandlingen.

essve-bild-snickare

Montera trallbrädor korrekt

För att bygga ett hållbart trädäck är det viktigt att trallbrädorna monteras korrekt. Du behöver ha koll på avstånd mellan brädor, var du fäster skruven och vilken sida av brädan som ska vara vänd uppåt.

Genom att klicka på 'Acceptera alla' samtycker du till att vi kan samla in information om dig för olika ändamål, inklusive: Statistik och Marknadsföring.