Välj rätt skruvkvalitet - trallskruv

Har ni hört uttrycken C4, A2, A4? De flesta vet nog att det här är beteckningar på rostskyddsklasser där C4 är bra, A2 bättre och A4 bäst. Vilken typ av skruvkvalitet du ska använda i ditt trallbygge påverkas av flera faktorer, som till exempel miljö och konstruktion.

Skillnaden mellan C4, A2 & A4

Rostskyddsklasser kan kort summeras där C4 är bra, A2 bättre och A4 bäst. Vår ytbehandlade produkt kallas Corrseal och håller C4 klass vilket innebär att den klarar ca 15 års bruk utomhus medan A2 klarar upp mot 50 år i samma miljö. A4 är ett syrafast stål som är extremt rosttrögt. Ju aggressivare miljö desto bättre rostskydd skall man ha. Aggressiva miljöer är t.ex. saltvatten, pooler med klor eller rengöringsmedel och kemikalier. 

Man kan ju önska att det bara är miljön som påverkar val av skruv men det finns en faktor till, flexibilitet dvs hur mycket skruven kan böjas utan att gå av. C4, Corrseal är gjord av härdat stål. Härdningen gör att skruven blir stark men den blir inte lika böjlig som de rostfria skruvarna A2 och A4. De rostfria A2 och A4 skruvarna i sin tur är mjuka och kan ta upp stora rörelser utan att gå av.  Det här spelar roll när man bygger konstruktioner som utsätts för mycket rörelser, antingen av att träet rör sig, som t.ex. stora eller höga altaner och när konstruktionen utsätts för mycket rörelse.  

CorrSeal (CS) - 4 gånger bättre rostskydd än traditionell ytbehandling

Vårt nordiska klimat ställer höga krav på alla material som används inom byggnation. Skruv och infästning som inte är av rostfri kvalitet riskerar korrosion (rostangrepp). Det kan i sin tur leda till stålbrott. För att kunna erbjuda ett alternativ till rostfritt, har vi utvecklat ytbehandlingen CorrSeal. Den ger skruv av kolstål ett bra korrosionsskydd som bevisats stå emot vårt nordiska klimat.

ABL6325_1000x440px.jpg

 

Välj ytbehandling med överlägsen vidhäftningsförmåga

Skruv och infästning utsätts i regel alltid för hög friktion vid montaget. Det kräver en ytbehandling som är flexibel och som har bra vidhäftningsförmåga. En del ytbehandlingar har så pass bristande vidhäftning att hela 50% lossnar pga friktionen. Det leder till ett försämrat skydd och större risk för korrosion. CorrSeal har en överlägsen vidhäftning vilket är en fördel vid själva montaget.

Avancerat rostskydd med patenterade egenskaper 

  • 4 x längre livslängd än traditionell ytbehandling
  • Certifierad av RISE (SP/SITAC), C4-klassad
  • Nanobehandlingsteknik för multipla lager av skydd

CorrSeal-behandlingen sker i fem steg

Corrseal_skruv_500x200.jpg

1. Förzinkning
2. Zink/järnbehandling
3. CorrSealcoating
4. Epoxybehandling
5. Vaxbehandling

 

Rostfritt ohärdat stål A2 eller A4

För att undvika att rödrost uppstår i miljöer som klassas som aggressiva, är trallskruv av rostfri kvalitet ett måste. Konstruktion och materialval kan också vara avgörande för om montaget kräver rostfritt för högsta möjliga livslängd. Trallskruv som inte är av rostfri kvalitet eller har rätt ytbehandling, riskerar korrosion (rostangrepp) vilket i sin tur kan leda till stålbrott. Det är alltså viktigt att välja trallskruv efter var, hur och med vad du ska bygga trädäcket.

Rostfri skruv är inte härdad och det gör att den blir segare. Det i sin tur innebär att den tar upp rörelser i träet eller konstruktionen bättre än vanlig härdad skruv (exempelvis CorrSeal).

DSC_4702_1000x440px.jpg

Rostfri A2

Ohärdat stål, korrosivitetsklass C4. Rostfritt stål är inte härdat och tål därför rörelser och korrosion bättre. Rostfri A2 har
korrosivitetsklass C4 precis som CorrSeal.

Rostfri A4

Ohärdat syrafast stål, korrosivitetsklass C5. Rostfri A4 är har den högsta korrosivitetsklassningen C5 och står därmed emot korrosion bäst av de tre alternativen.

 

Välj rätt skruvkvalitet till bygget

Nedan är endast rekommendationer. Är du osäker, välj alltid A4-skruv.

Kust/havsnära (saltvatten)

Trall som utsätts för fuktig miljö kommer svälla mer än annan trall och
salt ökar risken för korrosion. Därför bör du använda A4.

Loading image...

Sjönära (sötvatten)

Trall placerad vid sötvatten utsätts inte för salt och befinner sig därmed
i en något mindre aggressiv miljö. Däremot krävs en skruv som står
sig väl i en fuktig miljö med stor rörelse. Därför rekommenderas
A2 eller A4.

Loading image...

Placering vid bräckt vatten

Trall som ligger vid bräckt vatten utsätts inte för lika mycket salt som
de som ligger vid saltvatten. Däremot krävs en skruv som står sig väl i en fuktig miljö med stor rörelse. Därför rekommenderas A2 eller A4.

Loading image...

Pooldäck

Poolvatten kan leda till rödrost och oxidation som i värsta fall kan leda
till stålbrott på skruven. A4 står emot rödrosten och rörelser och rekommenderas därför.

Loading image...

Tösaltsanvändning

Tösalt och liknande produkter innehåller frätande ämnen som
tränger ner i träkonstruktionen. Till ytor som ska hållas fria från snö och is bör man därför använda A2 eller A4 för att hantera saltet utan att skapa oxidation.

Loading image...

Tralltvätt

Tralltvätt innehåller kemikalier som påskyndar nedbrytningsprocessen.
Rostfri trallskruv A2 och A4 påverkas ej av det.

Loading image...

Stora däck

Krafterna i ett större trädäck kan bli större än i ett litet då träet rör sig över
större längder. Rostfri skruv tål rörelser bättre, välj därför A2 eller A4.

Loading image...

Höga däck

Monterar du trädäck på stolpar rekommenderas rostrfri A2 eller A4
på grund av risk för större rörelser

Loading image...

Låga däck i icke aggressiva miljöer (ej direkt på mark)

Använd CorrSeal ytbehandlad skruv i miljöer som ej anses aggressiva och
där konstruktionen är låg (men ej direkt på mark ) och stabil.

Loading image...

Däck direkt på mark

Trädäck där den bärande konstruktionen ligger direkt mot mark
riskerar korrosion. Därför rekommenderas A2 eller A4.

Loading image...

Tropiska träslag eller korrosivt trävirke

(teak, cumaru, organowood m.fl)
Dessa träslag har större vridkraft, rörelser och expansion jämfört med
vanligt tryckimpregnerat virke. Därför rekommenderas A4. Kontrellera alltid
rekommendationer från din virkesleverantör.

Loading image...

Räcken och trappor

Att gå i trappor och hålla i sig i räcken utsätter konstruktioner för rörelse.
Välj därför A2 eller A4.

Loading image...

Hur mycket skruv går åt? Ladda ned proffsguiden som PDF här nedanför, på sidan 38 hittar du en åtgångstabell!

Proffsguide Trädäck 

Omslag_Trädäck_art.nr.4657_.jpg

LADDA NED SOM PDF