Tänk på detta innan trallmontaget

Vill du bygga riktigt snygga trädäck i rekordfart ska du använda EDGEFAST! Men innan du börjar montaget är det värdefullt att läsa igenom nedan tips och instruktioner för att säkerställa bästa möjliga resultat.

Tänk på säkerheten!

EDGEFAST är en spikpistol och ska hanteras med samma försiktighet som andra spikpistoler. Rikta aldrig verktyget mot dig själv eller någon annan när lufttillförseln är ansluten.

1. Montera distansbrickan på spikpistolen

Till EDGEFAST spikpistol medföljer distansbrickor, med 0-6 mm, som säkerställer att du lägger trallbrädorna med korrekt avstånd. 

Se Svenskt Träs tabell för korrekt avstånd mellan trallbrädor här (tabell 3).

Innan du startar montaget ska du placera en distansbricka i verktygets basplatta. Den vita distansbrickan förs in i basen på spikpistolen genom att trycka in den svarta piggen (vid orange pil) så att brickan kan fösas in.

se_montera-trall_bygg-trall_trallmontage_edgefast_spikpistol_trallskruv_essve_1000x500px.jpg

2. Ladda spikpistolen 

EDGEFAST kan laddas med upp till 100 spik åt gången (4 strip med 25 spik i varje), vilket räcker till drygt tre kvm trall. EDGEFAST-spiken är limmad på ena sidan, se därför till att hålla spiken med den limmade sidan uppåt så undviker du att den viker sig.

Spiken finns med C4-ytbehandling samt som Rostfri A2.

se_montera-trall_bygg-trall_trallmontage_edgefast_spikpistol_spik_trallskruv_essve_1000x500px.jpg

3. Anslut tryckluft till kompressorn

Håll inte basplattan nedtryckt när verktyget är anslutet till kompressorn och kontrollera alltid lufttrycket innan du ansluter kompressorn till verktyget. Montera med driftstryck 8 bar.

Viktigt!

EDGEFAST Systemet ska inte användas på virke tjockare än 28 mm, då det inte garanterar ett hållbart montage av trallbrädan. 

För bäst resultat, montera inte när virket är nyimpregnerat/blött, dvs med ett RH-värde över 20%.

Alla steg i guiden för EDGEFAST:

1. Förberedelser för montaget (du är här)

2. Montageinstruktioner >>