Tänk på mellanrummet mellan brädorna

Alla träkonstruktioner sväller och krymper när vädret växlar. Därför har branschorganisationen Svenskt Trä tagit fram nya rekommendationer för altanbyggnationer.

1. Kant-till-kant-avstånd

För att få rätt avstånd mellan trallbrädorna ska du följa råden om "kant till kant"-avstånd. Avståndet beror på vilken typ av virke du använder.

2. Placeringen av infästning i trallbrädan

30 mm in från långsidans kant och 45 mm in från kortsidans kant. Montera spikreglar vid skarven, så kallad stumskarv. Då går det lätt att skruva i trallskruven 45 mm från kant, vilket minskar risken för sprickor i ändträet.

3. Skruvhuvud i nivå med trallens översida

Då undviker du att regn samlas och tränger ner i trallbrädorna.

4. Fuktskydda golvbjälkar 

Golvbjälkars eller markreglars översida fuktskyddas med remsa av grundisoleringspapp som läggs ut längs golvbjälkarna eller markreglarna, så att grundisoleringspappen går förbi kanterna några centimeter. Grundisoleringspappen bör vikas ner längs kanterna för att vatten lättare ska kunna rinna av.

kant-till-kant avstånd
altan brädor essve

För att ta reda på hur råden funkar i praktiken tog vi kontakt med snickaren Tim Jaederfeldt, som skruvat upp emot 100 altaner.

Tim, varför är råden viktiga?
 Myter om hur trallbrädor ska monteras hade länge florerat och orsakat fuktrelaterade skador, sprickbildning och trasiga fästdon. Det var hög tid att ta ett samlat grepp.

Vad innehåller råden i korthet?
– Allt från hur man bygger ett godkänt stombygge, fuktskyddar, gör lämpliga skruvval till det absolut viktigaste rådet – att aldrig montera trallbrädor utan springa. I rekommendationen finns tydliga instruktioner för rätt avstånd utifrån virkesval.

Varför är avståndet så viktigt?
– Tidigare sa man att brädor skulle monteras med förutbestämda avstånd. Men eftersom det är svårt att bestämma hur fuktiga trallbrädorna är vid leverans gäller nu istället olika fasta avstånd från kant till kant, beroende på trallbrädans dimension. Oberoende av trallens fuktighet vid montaget kommer då avståndet vara acceptabelt både vid torr och fuktig väderlek. En kanonbra regel.

Du nämnde sprickbildning, hur kan råden minska risken för det?
– Genom att montera skruven 30 mm från kanten av trallbrädan, och dessutom förborra när man skruvar nära kant, minskar risken betydligt.

Hur ska virket skarvas på ett godkänt sätt?
– Man ska undvika att skarva trallbrädorna så långt det är möjligt. Om det inte går, behöver du eventuellt montera spikreglar vid skarven. Och trallskruvarna ska monteras 45 mm från ändträet, för att minska risken för sprickor. 

Fuktskydd i grundkonstruktionen – vad säger råden?
– Att hela golvbjälken och spikregeln ska fuktskyddas med en längsgående remsa av grundisoleringspapp. Samma sak gäller bärlinan mot husgrund eller vägg.

Vad gäller vid själva monteringen av trallskruv?
– Skruva vinkelrätt mot trallbrädan och se till att skruvhuvudet är i nivå med trallbrädans yta, inte djupare, för att undvika fuktangrepp.

Vilket är rätt val av trallskruv?
– Det finns tydliga instruktioner utifrån virke och den miljö du bygger i. Men mitt tips är att alltid välja rostfri trallskruv, eftersom den har längst livstid och håller även om konstruktionen skulle röra på sig. 

Till sist, vilken sida är ”rätt sida upp” på trallbrädan?
– Råden säger att trallbrädor i första hand ska monteras med finaste sidan vänd uppåt. Om möjligt ska kärnsidan vändas uppåt då trallbrädans översida med tiden kan anta en något konvex form, vilket underlättar vattenavrinning. Eftersom den impregnerade splintveden som innehåller mer träskyddsmedel då är nedåtvänd, får man dessutom ett effektivt skydd mot fukt underifrån.

Rekommenderat innehåll

rostfri trallskruv

Välj rostfri skruv

Följ Timpas råd och välj rostfri skruv. Läs mer om fördelarna med att välja rostfri skruv till ditt trallprojekt här.

Genom att klicka på 'Acceptera alla' samtycker du till att vi kan samla in information om dig för olika ändamål, inklusive: Statistik och Marknadsföring.