Indu-Prog – för ALLA material

Steg-för-steg instruktioner för hur du monterar karm med karmhylsan Indu-Prog. Systemet kan användas oavsett vilket material karmen är gjord av.

Monteringsanvisning

I videon får du instruktioner för hur du monterar fönster och dörr med Indu-Prog karmhylsa. Önskar du istället steg för steg-instruktioner med text och bild, läs mer nedan.

Innan du börjar:

  • Karmhylsan ska monteras med avstånd på ca 500 mm.
  • Använd de förborrade 14 mm hålen i karmen. Saknas hål, borra med karmskruvsborr.
  • Karmhylsa kan monteras i väggmaterial som trä, stål, betong, tegel, håltegel, lättbetong och lättklinker.
  • Monterar du karm i lättbetong måste du använda tryckfördelningsbricka. Det samma gäller om karmen är tung, t.ex. stora glaspartier eller en tung dörr. 
Steg 1 i montageguide: hylsa monteras i fönster.

Steg 1: Skruva i hylsorna

Sätt Universalverktyg Indu-Prog i skruvdragaren med HEX-sidan utåt så att du kan montera karmhylsorna. Skruva sedan i karmhylsorna i karmens förborrade 14 mm hål. Du ska skruva i hylsorna från karmens utsida och hylsan behöver monteras minst 15 mm in i karmen.

Universalverktyget är ett specialanpassat monterings-/justeringsverktyg för Indu-prog hylsor med HEX10 i ena änden för montage-/justering av hylsor samt TX30 i andra ändan för montage av samtliga tillhörande Indu-Prog-skruvar.

Finns inga förborrade hål i karmen? Gör hål genom att borra med karmskruvsborr. Borra från utsidan av karmen för att minska risk för fula hål på insidan av karmen. 

Steg 2 i montageguide: placera fönster i karmen säkerställ att det är i lod.

Steg 2: Placera fönstret

När du skruvat i samtliga hylsor ställer du in fönstret/dörren på Nivåskruvarna som du monterat i öppningens nederkant. Justera nivåskruvarna med justeringsverktyget tills karmen är rak. Kontrollera med vattenpass. Klicka här för instruktioner om hur du monterar Nivåskruvar.

Steg 2 i montageguide: fixera fönstret med Pumpbags.

Steg 3: Fixera med pumpbags

När karmen står rakt på Nivåskruvarna pumpar du upp Pumpbags som du placerar mellan fönster och vägg för att centrera karmen. Se till att du inte placerar Pumpbags framför en karmhylsa. Pumpbags ser till att karmen hålls på plats under montaget. Kontrollera till sist att fönstret står i lod i alla riktningar.

Steg 4 och 5 i montageguide: skruva i hylsorna och justera.

Steg 4/5: Justera genom att skruva

När karmen är på plats börjar du att skruva ut de två nedersta hylsorna mot väggen så att de spänner mot väggen. Fortsätt sedan med att skruva ut de två övre hylsorna mot väggen. Du använder Universalverktyg Indu-prog i skruvdragaren och skruvar genom de förborrade hålen i karmen. 

Justera sedan karmen genom att skruva hylsorna in eller ut mot vägg tills karmen är rak och centrerad. Använd vattenpass!

Steg 6 i montageguide: skruva i skruven - välj skruv efter material i väggen.

Steg 6: Montera

Nu är det dags att montera Indu-prog skruvar i väggen, de skruvas fast genom karm och karmhylsa. Du väljer skruv baserat på väggmaterialet karmen ska fästa i (läs mer om skruvval här).

Börja med att vända på Universalverktyget Indu-Prog så att TX-fästet är utåt. Ta sedan och skruva i Indu-Prog skruv i samtliga hål där du fäst en karmhylsa. Börja i hålen längst upp, ta sedan de längst ner. Om du har flera hål i mitten, montera skruv där till sist.

OBS! Ska du fästa i betong eller tegel måste du förborra för skruven med 6 mm borr. Borrningen sker genom hylsan in i väggen. 

Steg 7 i montageguide: isolera spalten mellan fönster och karm med fogskum.

Steg 7: Isolera spalten

Isolera spalten mellan vägg och karm med fogskum. Vi rekommenderar Fogskum Flex EKO, ett isocyanatfritt fogskum med bra ljuddämpande och värmeisolerande förmåga. Fäster mot de flesta material t ex trä, metall, betong, sten, cellplast, styrofoam.

Önskar man en produkt med något bättre prestanda (men med isocyanater) kan man välja Fogskum Flex.

Isocyanater – utbildningskrav!

Eftersom arbete med isocyanater innebär risk för allergi är det krav på utbildning för alla som arbetar med eller leder arbete där isocyanater (diisocyanater) används. Det finns krav på utbildning enligt två olika lagstiftningar, antingen enligt REACH-förordningen eller enligt Kemiska Arbetsmiljörisker (AFS 2011:19). 

 

Läs mer om våra karmmontage

Programa Plus i trä

Montera med karmskruven Programa Plus istället för hylsa. Här är steg-för-steg instruktioner till montage i trä.

Programa Plus i lätttbetong eller håltegel

Montera med karmskruven Programa Plus istället för hylsa. Här är steg-för-steg instruktioner till montage i lättbetong och håltegel.

Programa Plus i betong/massivtegel

Montera med karmskruven Programa Plus istället för hylsa. Här är steg-för-steg instruktioner till montage i betong och massivtegel.

Karmskruv Lätt

Ska du montera mindre fönster och lättare innerdörrar är Karmskruv Lätt ett enkelt och användarvänligt montage.

Genom att klicka på 'Acceptera alla' samtycker du till att vi kan samla in information om dig för olika ändamål, inklusive: Statistik och Marknadsföring.