Säkerställ en rak karm

Nivåskruv ersätter kilar och klossar vid dörr- och fönstermontage. Här hittar du monteringsanvisning för hur du monterar en rak karm med nivåskruv.

Nästa steg: Monteringsanvisning för karmmontage med Karmhylsa >>

För att säkerställa ett rakt och snyggt montage av ditt dörr eller fönster rekommenderar vi att du använder Nivårskruv. Nivåskruven ersätter användningen av kilar och klossar och är ett enklare sätt att få fönstret riktigt rakt.


Monteringsanvisning med Nivåskruv: 

1. Montera nivåskruvar nära dörren/fönstrets nedre ytterkanter. Minst två skruv behövs för varje fönster. Har fönstret en mittpost behöver du även montera en nivåskruv där mittposten kommer hamna. Ska du montera en dörr behöver det finnas fler nivåskruvar som stöd under hela dörren, detta på grund av att tröskeln kommer belastas och därför behöver ytterligare stöd. Nivåskruven monteras med TX30 bits.

se_nivaskruv_steg1_krammontage_montera-karm_montera-fonster_montera-dorr_1000x600px.jpg

2. Ska karmen monteras i trä krävs ingen förborrning. Ska du däremot montera karmen i betong, lättbetong eller tegel behöver du använda lättbetong-plugg samt förborra för Nivåskruven. I betong ska du förborra med 6 mm borr, i tegel med 5 mm borr och i lättbetong med 10 mm borr. 

se_nivaskruv_steg2_krammontage_montera-karm_montera-fonster_montera-dorr_1000x600px.jpg

3. När Nivåskruven är på plats placerar du fönstret eller dörren i hålet på nivåskruvarna. Tänk på att luftspalt under karm rekommenderas vara ungefär 15 mm.

se_nivaskruv_steg3_krammontage_montera-karm_montera-fonster_montera-dorr_1000x600px.jpg

4. Ta sen fram vattenpasset och sätt den på dörren/fönstret. Är karmen sned justerar du enkelt Nivåskruven med Justerverktyget tills du får en helt rak karm.

se_nivaskruv_steg4_krammontage_montera-karm_montera-fonster_montera-dorr_1000x600px.jpg