Bottningslist

Används som bottningslist vid fogning för att få rätt fogutformning och rätt mängd fogmassa

Bottningslist av polyeten. För slutna celler, absorberar ej fukt och vatten, den har god värmeisoleringsförmåga och är beständig mot alkaliska lösningar.

  • Dimension från 16 mm med hålprofil
  • Komprimerbar och elastisk
  • Ej övermålningsbar

Bottningslisten anbringas i fogen med ett trubbigt verktyg (för att inte skada listen) i en dimension som är något grövre än genomsnittlig fogbredd och komprimeras därefter till verklig fogbredd.

Bedömd i Byggvarubedömningen med Bedömning Totalt Accepteras.

Bedömd i Sunda Hus med bedömning B.

Bedömd i Nordic Ecolabelling Portal.

Teknisk Specifikation

Miljöbedömning Byggvarubedömningen (Accepteras), Nordic Ecolabel (Bedömd), Sunda Hus (B)
Genom att klicka på 'Acceptera alla' samtycker du till att vi kan samla in information om dig för olika ändamål, inklusive: Statistik och Marknadsföring.