Träskruv CY-FT cylindrisk huvud, helgängad

ESSVE Träskruv CY-FT är speciellt framtagen för större skruvförband med långa skruvar i massivträelement, alltså exempelvis KL-trä/CLT, limträ, LVL osv. där elementen med fördel kan skrå- eller korsskruvas för att använda skruvens höga axiella bärförmåga. Skruven kan också användas som förstärkning/armering vid balkupplag eller håltagning. De mindre skruvarna i produktfamiljen kan givetvis också användas i traditionellt konstruktionsvirke. Eftersom skruven saknar klämkraft bör elementen antingen sammanfogas med annan typ av infästning först, eller så utnyttjas det ena elementets egentyngd för att anbringa elementen samman.

Bedömd i Byggvarubedömningen med Bedömning Totalt Accepteras.

ESSVE Träskruv CY-FT har ett cylindriskt huvud med TX-fäste och är helgängad. Skruven är avsedd för inomhusbruk och är tillverkad av härdat kolstål med gulförzinkad ytbehandling (min. 12 µm), C2. De största och längsta skruvarna i produktfamiljen är försedda med ett specialskär i spetsen som förenklar montaget med minimalt anläggningstryck, både vinkelrätt och i olika vinklar.

ESSVE Träskruv CY-FT är CE-märkt genom ETA-22/0789 vilket bland annat tillåter montage med lägre kantavstånd än vad som är föreskrivet i Eurokod 5.

  • Hög axiell bärförmåga
  • Lätt att skruva i med lågt inskruvningsmoment

Vid montage av större skruv är det av säkerhetsskäl lämpligt att använda en skruvdragare med extra handtag. Hela skruven ska skruvas in i trät och i vissa fall ska den även försänkas. Använd då en längre bits.

Teknisk Specifikation

Applikationsmiljö Inomhus
Godkännanden CE
Miljöbedömning Byggvarubedömningen (Accepteras)
Huvudform Cylindriskt huvud
Huvudmaterial Stål
Korrosivitetsklass C2 inomhus
Material att fästa i Trä
Ytbehandling Gulkromaterad
Gängning Helgängad
Genom att klicka på 'Acceptera alla' samtycker du till att vi kan samla in information om dig för olika ändamål, inklusive: Statistik och Marknadsföring.