Träskruv C-PT försänkt huvud, delgängad

ESSVE Träskruv C-PT är speciellt framtagen för större skruvförband med långa skruvar i massivträelement, alltså exempelvis KL-trä/CLT, limträ, LVL osv. där elementen ska monteras tätt ihop med hög klämkraft. De mindre skruvarna i produktfamiljen kan givetvis också användas i traditionellt konstruktionsvirke.

Bedömd i Byggvarubedömningen med Bedömning Totalt Accepteras.

ESSVE Träskruv C-PT har ett försänkt, koniskt huvud med TX-fäste och är delgängad. Skruven är avsedd för inomhusbruk och är tillverkad av härdat kolstål med gulförzinkad ytbehandling (min. 12 µm), C2. Skruven är försedd med ett frässpår direkt efter gängan, detta reducerar friktionen och förenklar montaget.

ESSVE Träskruv C-PT är CE-märkt genom ETA-22/0789 vilket bland annat tillåter montage med lägre kantavstånd än vad som är föreskrivet i Eurokod 5.

  • Hög klämkraft
  • Lätt att skruva i med lågt inskruvningsmoment

Vid montage av större skruv är det av säkerhetsskäl lämpligt att använda en skruvdragare med extra handtag.

Teknisk Specifikation

Applikationsmiljö Inomhus
Godkännanden CE
Miljöbedömning Byggvarubedömningen (Accepteras)
Huvudform Försänkt huvud
Huvudmaterial Stål
Korrosivitetsklass C2 inomhus
Material att fästa i Trä
Ytbehandling Gulkromaterad
Gängning Delgängad
Genom att klicka på 'Acceptera alla' samtycker du till att vi kan samla in information om dig för olika ändamål, inklusive: Statistik och Marknadsföring.