Slagankare EKD-K, FZB

Nerpendling av rörstråk, ventilation och annan infästning då gängad stång önskas användas. Infästningen är möjlig att enkelt demontera utan att kvarlämna utstickande detaljer.

Slagankaret EKD-K är godkänt som infästning i ett redundant* system för en icke-bärande applikation i sprucken och icke-sprucken betong.
Ankare med ett sättdjup på minst 30 mm är även godkända för bärandemontage i icke-sprucken betong.
Slagankare med ett sättdjup på 25mm är godkända i förspända håldäckselement. Montaget skall ske med avsett verktyg.

* Redundant innebär att flera infästningar tillsammans bär en last och tillåter att en kan fallera, men de kvarvarande infästningarna skall då kunna hantera lasten.


- Godkänd för montage i sprucken betong i ett redundant system*
- Godkänd för bärande montage i icke-sprucken betong
- Godkänd för montage i förspända håldäckselement i ett redundant system*
- Grund infästning som minskar risken att träffa armering
- Metrisk gänga som ger möjlighet att montera flera typer av infästningar
- FM godkännande för installation av sprinklersystem (M10-M20)
- Godkänd för installation av sprinkler system enligt VDS, GmbH (M8-M16)
- Brandtestad i C20/25 till C50/60 betong

Teknisk Specifikation

Applikationsmiljö Inomhus
Godkännanden CE, ETA
Korrosivitetsklass C1
Material att fästa i Betong, Natursten, Sten
Genom att klicka på 'Acceptera alla' samtycker du till att vi kan samla in information om dig för olika ändamål, inklusive: Statistik och Marknadsföring.