Välj rätt spikpistol

ESSVE har spikpistoler för att bygga trähus i nordiskt klimat. Oavsett vilken du väljer får du en slitstark, ergonomisk och pålitlig pistol. Vi hjälper dig välja mellan gas- och tryckluftdrivna modeller.

Men en spikmaskin får du jobbet gjort snabbt och effektivt. Genom att använda spikpistol blir spikarna snabbt och exakt islagna. Dessutom skonar du axlar och handleder jämfört med att spika för hand. Vi hjälper dig välja rätt maskin och om den ska vara gas- eller luftdriven.

Välj rätt spikpistol: gas eller tryckluft 

ESSVEs pistoler drivs antingen av tryckluft eller gas. Vilken drivning man väljer beror ofta på vilket jobb som ska utföras, men är också en fråga om vad du själv föredrar. Det finns fördelar med båda systemen. Generellt kan man säga att många föredrar tryckluft vid större, kontinuerliga spikningsarbeten och gas vid kortare jobb, eller där det inte finns el till kompressorn.

DSC_5782_2_1000x440px.jpg

Användningsområden för spikpistoler

  • Stomme
  • Tak
  • Ytterpanel
  • Innerpanel
  • Skivor och innertak
  • Lister och foder

 

Stomme

Stommen är husets skelett och alltså det som ska bära upp hela huset. Bjälklag, reglar och takstolar måste vara dimensionerade – och monterade – för att klara laster och påfrestningar både ovanifrån och från sidan. Med rätt spikpistol och rätt spik går jobbet både enklare och snabbare, men var noga med att följa gällande byggregler för stomspikning så att du också får rätt spik på rätt plats.

Rakbandade spikpistoler för stomspikning

Rundbandade spikpistoler för stomspikning

Beslagspistol


Tak

Ett bra tak är A och O för ett sunt hus. Och med rätt verktyg går det både snabbt och lätt att lägga tak på rätt sätt – från råspont till takpapp och läkt. Många föredrar rundbandad spik vid takläggning, eftersom man inte behöver ladda lika ofta.

Lägg undertaket med den hyvlade ytan uppåt och den spårförsedda kanten nedåt takfallet. Brädorna ska spänna över två fack och skarvas över takstolarna. Brädor med över 120 mm bredd ska dubbelspikas. Var noga med att inga spikskallar sticker upp eftersom det kan skada pappen. Tänk på att planera så att du kan lägga hela taket på samma dag.

Spikpistoler för spont och läkt

Spikpistoler för takpapp

Ytterpanel

Oavsett om du väljer stående eller liggande ytterpanel går det åt en hel del spik. Något färre för liggande, eftersom du då inte behöver spikläkt, utan kan spika panelen direkt i luftningsläkten. Med rätt spikpistol går jobbet snabbare. Rakbandade pistoler är något lättare, medan de rundbandade har större magasin, vilket gör att du inte behöver ladda lika ofta.

Rakbandade spikpistoler för spikning av ytterpanel

Rundbandade spikpistoler för spikning av ytterpanel

Innerpanel

Innerpanel kan förändra ett rums karaktär radikalt. Liggande väggpanel får rummet att se djupare ut, medan stående ger en känsla av högt till tak. Innan du monterar panelen är det viktigt att du låter den acklimatiseras i rummet, så att den inte spricker eller böjer sig. Med en dyckertpistol får du nästan osynliga montage, samtidigt som jobbet snabbt blir klart. Vid innerpanel använder man 1,6 dyckert då de har en större bärighet med sin grövre stam och större huvud.

Dyckertpistol för spikning av innerpanel

Skivor och innertak

Oavsett om du ska montera takskivor, OSB och plywood, eller hårdare material som MDF och spånskivor, så går jobbet lättare med klammerpistoler. Klammern håller skivan på plats bättre än spik och dyckert, tack vare att kraften fördelas över klammerns rygg.

För takskivor, plywood och OSB

För MDF, spån/cementskivor

Lister och foder

Lister och foder döljer effektivt skarvar och genomförningar på ytskikt inomhus. För att man ska få ett bra slutresultat krävs dock att man vet vad man gör. Och att man har rätt verktyg. Med våra dyckertpistoler sätter du snabbt upp listverk och foder utan sprickor eller behov av spackling. Spikning och foder görs bäst med 1,2 dyckert, som med sin smala stam och sitt lilla huvud gör montaget näst intill osynligt. Vid kraftigare lister och foder krävs ibland att man använder 1,6 dyckert, samma som till t ex innerpanel.

Rakbandade spikpistoler för spikning av lister och foder

 

Läs nästa sida: Luftdrivna spikmaskiner >>