Montera karm i lättbetong och håltegel

Följ monteringsanvisningarna nedan för ett korrekt utfört montage av karm i lättbetong eller hååltegel, med vårt karmskruvssystem Programa Plus.

<<Föregående steg: Monteringsanvisning för karm i betong eller massivtegel
<<Monteringsanvisning för karm i trä? Klicka här
Nästa steg: Produktöverblick för hela Programa Plus Systemet>>

Innan du börjar:

  • Använd 140 mm karmskruv i lättbetong och håltegel
  • Säkerställ att karm monteras enligt Svensk Standard där djup, bred och höjd avgör antal fästhål. Läs mer här
  • Montera skruvarna med ca 500 mm avstånd
  • Om karmen saknar förborrade 14 mm hål, gör hålen med en karmskruvsborr

Monteringsanvisning:

1. Börja med att montera ESSVE Nivåskruv i öppningens nederkant. Ställ sedan karmen i öppningen och justera Nivåskruven med tillhörande justeringsverktyg så att karmens underkant hamnar i våg. Nivåskruv är effektivt att arbeta med och ersätter ersätter kilar och klossar.

se_karmskruv_lattbetong_leca_steg-1_karmmontage_montera-fonster_montera-dorr_karmskruv_essve_1000x700px.jpg

2. Använd Pumpbag för att provisoriskt sätta fast karmen. Kontrollera med vattenpass så att fönstret står i lod i samtliga riktningar.

se_karmskruv_lattbetong_leca_steg-2_karmmontage_montera-fonster_montera-dorr_karmskruv_essve_1000x700px.jpg

3. Börja med att stoppa en Centreringshylsa C10 i karmens nedersta hål på gångjärnssidan.

se_karmskruv_lattbetong_leca_steg-3_karmmontage_montera-fonster_montera-dorr_karmskruv_essve_1000x700px.jpg

4. Borra med 10 mm betongborr genom hålet. Se till att borra minst 120 mm in i väggen. Ta sedan ut centreringshylsan.

se_karmskruv_lattbetong_leca_steg-4_karmmontage_montera-fonster_montera-dorr_karmskruv_essve_1000x700px.jpg

5. Sätt en Fasadplugg GXLPrograma Plus karmskruv och tryck in i hålet du borrat. Sätt karmmontagenyckeln i skruvdragaren på monteringsläge. När du tryckt in hela pluggen i väggen börjar du skruva. Skruva sedan så djupt att delen som inte är gängad på skruven, blir synlig i spalten (grönmarkerat på bild) mellan vägg och karm.

se_karmskruv_lattbetong_leca_steg-5_karmmontage_montera-fonster_montera-dorr_karmskruv_essve_1000x700px.jpg

6. Fortsätt med övre hålet på samma sida (gångjärnssidan). Stoppa i centreringshylsa, borra, ta bort hylsan, tryck i karmskruv med plugg i hålet och skruva in karmskruven. Fortsätt på motsatt sida. Om karmen måste efterjusteras: Använd vänd på karmmontagenyckeln du har i skruvdragaren så att den kommer i justeringsläge.

se_karmskruv_lattbetong_leca_steg-6_karmmontage_montera-fonster_montera-dorr_karmskruv_essve_1000x700px.jpg

7. Vid dörrkarmsmontage eller montage av större fönsterkarmar: När dy monterat hållen längst upp och längst ner så fortsätter du med de återstående hålen i mitten på karmen. 

se_karmskruv_lattbetong_leca_steg-7_karmmontage_montera-fonster_montera-dorr_karmskruv_essve_1000x700px.jpg

8. Sätt täcklock över alla hål för en diskret look. Täcklocken finns i flera färger.

se_karmskruv_lattbetong_leca_steg-8_karmmontage_montera-fonster_montera-dorr_karmskruv_essve_1000x700px.jpg

9. Isolera spalten mellan vägg och karm med Fogskum Flex Eco

Tänk på!

Beroende på årstid kan trä i karm/regel/vägg antingen svälla eller krympa. Det kan göra att montaget måste efterjusteras. Ta då bort täcklocken och använd karmmontagenyckeln i justeringsläge för att justera karmen rak.

Produkter som används i montaget