Karmskruv Lätt – för mindre fönster

Ska du montera mindre fönster och lättare innerdörrar är Karmskruv Lätt ett enkelt och användarvänligt montage.

Karmskruv Lätt - bygginstruktioner

Ska du montera mindre fönster och lättare innerdörrar är Karmskruv Lätt ett enkelt och användarvänligt montage. Montaget görs i ett moment och kräver inte några specialverktyg. Justering av karmen görs enkelt genom att karmskruven skruvas inåt eller utåt.

Monteringsanvisning

 

I videon får du instruktioner för hur du monterar fönster och dörr med Karmskruv Lätt. Önskar du istället steg för steg-instruktioner med text och bild, läs mer nedan.

Innan du börjar:

  • Karmhylsan ska monteras med avstånd på ca 500 mm.
  • Använd de förborrade 14 mm hålen i karmen. Saknas hål, borra med karmskruvsborr.
  • Karmhylsa kan monteras i väggmaterial som trä, stål, betong, tegel, håltegel, lättbetong och lättklinker.

Här används Karmskruv L, borrspets:


* Stål

Beroende på årstid kan träet i karm, regel och/eller väggen svälla eller krympa. Det kan göra att montaget behöver efterjusteras.

Steg 1: Säkerställ en rak karm

Vi startar med att montera nivåskruvar så nära karmens ytterkanter som möjligt. Nivåskruven säkerställer en rak kram. Använd minst två skruv per fönster. Finns en mittpost ska ytterligare en skruv placeras där. Är det en dörr som monteras så krävs fler skruvar nedtill då tröskeln kommer belastas, då måste det finnas fler skruv som stöd hela vägen under. 

Steg 2. Montera Nivåskruven

Består väggmaterialet av betong krävs förborrning Ø 6,0 mm, borrdjup ca 40 mm samt nylonplugg N 6×30. Montage i trä eller i stålregel (max. 2,0 mm) med träregelförstärkning, kräver ingen förborrning.

Steg 3: Placera karmen

Placera fönsterkarmen i öppningen, på nivåskruvarna. Luftspalten under karmen bör vara ca 15 mm. Om du vill centrera karmen ordentligt föreslår vi att du använder två eller flera Pumpbags som du pumpar upp på sidorna mellan fönster och karm på tills det sitter centrerat. 

Steg 4: Justera

Sätt vattenpass på karmen och justera Nivåskruven med Justerverktyget  tills karmen sitter rakt. 

Steg 5: Sätt fast karmen

Nu är det dags att sätta fast karmen! Använd TX25.  

Fäster du karmen i hårt/poröst material?
Ska du fästa karmen i betong, lättbetong, lättklinker, tegel eller håltegel måste du plugga innan du skruvar i karmskruven.

Fäster du karmen i trä?
Vid montage i träbehöver du inte plugga, utan kan dra i karmskruven direkt. 

När du monterar karmskruven i hålen i karmen se till att hullingarna under huvudet på skruven går in i karmmaterialet. Hullingarna greppar nämligen tag i karmen och möjliggör justering av karmen efteråt. För ett hållfast montage ska du också säkerställa att monteringsdjupet är minst 45 mm in i stommaterialet.

Steg 6: Justera karmskruven

Om karmen inte är rak när du monterat alla skruv så kan du enkelt justera karmen genom att skruva karmskruven in eller ut. Hullingarna under skruvhuvudet gör så att karmen följer med när du skruvar. Använd vattenpass både horisontalt och vertikalt. 

Steg 7: Täcklock över hålen

När samtliga karmskruv är i och karmen är rak och centrerad sätter du täcklock över hålen i karmen. Täcklocken kommer i flera färger, så du får enkelt ett subtilt montage oavsett fönsterfärg.

Steg 8: Isolera spalten

Isolera spalten mellan vägg och karm med fogskum. Vi rekommenderar Fogskum Flex EKO, ett isocyanatfritt fogskum med bra ljuddämpande och värmeisolerande förmåga. Fäster mot de flesta material t ex trä, metall, betong, sten, cellplast, styrofoam.

Önskar man en produkt med något bättre prestanda (men med isocyanater) kan man välja Fogskum Flex.

Isocyanater – utbildningskrav!

Eftersom arbete med isocyanater innebär risk för allergi är det krav på utbildning för alla som arbetar med eller leder arbete där isocyanater (diisocyanater) används. Det finns krav på utbildning enligt två olika lagstiftningar, antingen enligt REACH-förordningen eller enligt Kemiska Arbetsmiljörisker (AFS 2011:19). 

 

Mer om våra karmmontage

Programa Plus i trä

Flexibelt system som gör det enkelt att montera och efterjustera fönster och dörrar i äldre hus, när förutsättningarna inte är optimala.

Programa Plus i håltegel

Flexibelt system som gör det enkelt att montera och efterjustera fönster och dörrar i äldre hus, när förutsättningarna inte är optimala.

Programa Plus i betong/massivtegel

Flexibelt system som gör det enkelt att montera och efterjustera fönster och dörrar i äldre hus, när förutsättningarna inte är optimala.

Karmhylsa Indu-Prog

Montagesystemet Karmhylsa Indu-Prog går utmärkt att använda oavsett vilket material karmen är gjord av.

 

 

 

Visste du att... 

... karmskruven uppfanns av en snickare från Karlskrona i början av 70-talet. ESSVE köpte patentet och fram till 1989 var vi ensam tillverkare av produkten.
Genom att klicka på 'Acceptera alla' samtycker du till att vi kan samla in information om dig för olika ändamål, inklusive: Statistik och Marknadsföring.