Gjør grunnarbeidet riktig

For at terrassen skal holde i mange år er det avgjørende at fundamenteringen gjøres riktig.

Ta hensyn til at det vil oppstå tele

Noe av det viktigste du må ta hensyn til når du skal bygge terrasse, er grunnforholdene der den skal plasseres. Den største faren handler om tele, altså frost i bakken, som kan løfte hele eller deler av terrassen ut av posisjon.

Dette kan særlig skape problemer dersom du skal bygge terrasse på søyler som også skal festes til husveggen. Da har ikke terrassen mulighet til å bevege seg fritt, og konsekvensen kan bli skader på både husvegg og terrasse. Hvis du skal bygge terrasse på bakken, altså en platting, er ikke telen nødvendigvis et like stort problem. Den vil riktignok kunne være litt skjev om våren, men det jevner seg som regel ut når bakken tiner opp og telen forsvinner.

Vær nøye med grunnarbeidet når du bygger terrasse

Fundamentet må stå i ro

Det er ikke dermed sagt at du skal la være å feste terrassen til hus- eller hytteveggen. Løsningen ligger snarere i å gjøre grunnarbeidet på en slik måte at fundamentene står i ro uansett hva de utsettes for. For å hindre at grunnen rundt fundamentene fryser finnes det i hovedsak to fremgangsmåter: 

  • Grave til frostfri dybde og fundamentere derfra
  • Markisolere

Å grave til frostfri dybde er en sikker løsning når du skal bygge en terrasse på søyler, men du må vite hvor dypt du må grave. Dette kan variere fra sted til sted i landet, og det kan også være store lokale variasjoner innenfor et avgrenset geografisk område. Enkelte steder holder det med en meter, mens det må graves dypere andre steder.

Om det er vanskelig eller ikke ønskelig å grave til frostfri dybde, er det mulig å markisolere. Da holder det typisk å grave et 50–60 cm dypt hull, avrette bunnen med et 10 cm tykt lag pukk og legge ned en markisoleringsplate. Fundamentene skal settes rett på isoleringsplaten. Husk at markisoleringen må stikke 1 meter ut på alle sider av fundamentet, så du må fremdeles grave en god del. Fremgangsmåten er den samme uansett om du bruker støperør, murblokker eller andre typer fundamenter.

Telefrie masser gjør det enklere

Fundamenterer du på telefrie masser, trenger du ikke å tenke på utfordringer rundt tele. Fjell og tørr, godt drenert jord der du er sikker på at vannet renner bort, er eksempler på dette. Er du usikker på hva slags masser du forholder deg til, anbefaler vi at du tar kontakt med fagfolk eller gjør jobben som om massene er utsatt for tele.

Øvrige steg i terrasseguiden

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Statistics and Marketing