Vårt bidrag til økt bærekraft innen byggebransjen

Bærekraft i ESSVE

ESSVE har som mål å levere varige og bærekraftige løsninger som ikke setter større miljøavtrykk enn strengt nødvendig. Det betyr enkle og sikre løsninger slik at jobben kan utføres effektivt, uten unødvendig opphold eller svinn.

Med fokus på hele verdikjeden

Arbeidet med å utvikle og tilby innfestingsløsninger må bygge på bærekraftige valg, både nå og i fremtiden. Dette tankesettet skal gjennomsyre hele verdikjeden – fra underleverandører og produksjon til distribusjon. I takt med at kunnskapen om hvordan vår virksomhet påvirker omverdenen øker, ønsker vi å etterlate oss noe som er bedre enn i går.

Høy kvalitet er av største betydning for vår virksomhet. For oss betyr det sikre produkter med lang levetid. Installasjoner hvor våre produkter er brukt skal aldri begrense levetiden for de bygg eller produkter de er en del av.

Håkon Eide, daglig leder i ESSVE Norge.

I tråd med FNs bærekraftsmål

Vi kan ikke lukke øynene for det faktum at vårt forbruksmønster og våre produksjonsmetoder har negativ påvirkning på miljøet eller at vi umiddelbart må iverksette tiltak for å snu denne utviklingen.

Vi har derfor valgt ut to av FNs bærekraftmål som primære fokusområder for vår virksomhet, mål som er i direkte samsvar med vår strategi:

Mål 12

Sørge for at forbruksmønstre og produksjonsmetoder er bærekraftige.

Mål 13

Innføre umiddelbare tiltak for å bekjempe klimaforandringene og deres konsekvenser.

Vi er også overbevist om at den dagen vi oppnår full likestilling, fremfor alt mellom menn og kvinner, vil mange av de problemene vi ser i dag bli redusert dramatisk. Vi ser også at den økonomiske utviklingen må gå i takt med anstendige arbeidsvilkår for alle.

Som et resultat av dette har vi valgt ut ytterligere to av FNs bærekraftmål hvor vi aktivt skal jobbe med å forbedre oss. Det skal gjelde uavhengig av geografi, og uavhengig av om det er vår egen eller våre underleverandørers virksomhet:

Mål 5

Oppnå likestilling og styrke alle kvinners og jenters selvstendighet.

Mål 8

Arbeide for en jevn og bærekraftig økonomisk vekst for alle, full og produktiv sysselsetting, og anstendige arbeidsvilkår for alle.

Primære fokusområder for bærekraft

Bærekraftig ledelse

Drift og ledelse av selskapet er basert på gjeldende svensk og norsk lovgivning, de regler som gjelder for et børsnotert svensk selskap samt våre egne interne retningslinjer og rammer. Disse beskriver de regler og den tilnærming som vi skal følge internt, men også hvilke krav vi stiller til hele vår verdikjede av leverandører.

Utover dette utarbeider vi mål for ulike områder av virksomheten. Bærekraft er ett eksempel. For å sikre fremdrift og at vi følger opp utviklingen, har vi sentrale og lokale nøkkeltall. Nøkkeltallene er opprettet spesielt med tanke på å gi effekt på våre utvalgte fokusområder for bærekraft i ESSVE.
For effektivt å tydeliggjøre hvilke krav vi vi stiller til våre underleverandører og hva vi mener er viktige utviklingsområder, har vi opprettet en Supplier Code of Conduct. Denne følges opp delvis ved egenvurdering og leverandørenes egne kontrollrutiner, og delvis gjennom revisjoner og inspeksjoner av våre egne ansatte eller av tredje part.

Til sammen gir oppfølgingen et så korrekt bilde som mulig av hvordan vi utfører vårt miljøarbeid og hvordan vi opprettholder god produktkvalitet, forretningsetikk, arbeidsmiljø og arbeidsrett.

Hva skal ESSVE få til?

  • Senke våre CO2-utslipp fra transport (miljø)
  • Øke bruken av elektrisitet fra fornybare kilder (miljø)
  • Redusere svinn av innfestingsprodukter under monteringsarbeidet (produkt- og tjenestetilbud)
  • Intern eller ekstern miljøsertifisering og -revisjon av leverandører (bærekraftige verdikjeder)
  • Øke graden av gjenvinning (materialer og avfall)
  • Lansere produkter som bidrar til en mer bærekraftig og sikrere innfesting, eller en mer effektiv og ergonomisk riktig montering (produkt- og tjenestetilbud, helse og sikkerhet)
  • Øke andelen kvinner og øke graden av mangfold (likestilling og mangfold)
  • Øke forståelsen for bærekraftig arbeid i alle ledd hos våre kunder, våre egne ansatte og underleverandører (bærekraftige verdikjeder)

Aktsomhetsvurdering

Her kan du lese ESSVEs aktsomhetsvurdering. Dersom du har ytterligere spørsmål, kontakt daglig leder Håkon Eide.

Grønt punkt

ESSVE er medlem i Grønt Punkt og tar dermed ansvar for at vår emballasje blir innsamlet og resirkulert i henhold til myndighetenes gjeldende avfallsforskrifter.

 

Plastløftet

I 2019 ble vi med i Plastøftet i regi av Grønt Punkt, et løfte som skal bidra til en mer sirkulær plastøkonomi. Som leverandør forplikter vi oss til å øke bruk av resirkulert plast i egen emballasje i tillegg til å jobbe aktivt med å redusere bruken av plast.

Mer om vårt bærekraftarbeid

essve-iso-certifiering

ISO-sertifisering

Vårt ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

materialval-en-komplex-miljöfråga-essve

Materialvalg er et komplekst miljøspørsmål

Les mer om hvordan vi tenker rundt våre innpakninger.

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Statistics and Marketing