Feste bjelkelag

Når plattingen skal bygges inntil huset skal bærebjelken festes i husets bærende del for ekstra støtte. Fasadematerialet bestemmer hvilken type innfesting som skal benyttes.

Montere bjelkelag i betong

PS! Dersom terrassen ikke skal ligge inntil huset kan du gå direkte til neste steg: Feste av rammeverk

Betong er det beste materialet å feste bjelkelaget i. Benytt Betongskrue EUS for enkel montering. Et annet alternativ er å bruke ekspansjonsbolt Golden Anchor, men det tar litt lenger tid. 

Slik gjør du: Betongskrue EUS krever forboring i bjelken før du monterer skruen. Velg en skruelengde som gjør at du forankrer bjelkelaget i kjernen av betongen, minimum 50 mm. 

Tenk på!
Grunnmur består ofte av et tynt puss-sjikt og et isolasjonslag før betongkjernen nås.

Produktene som anbefales til betongfasade fungerer også til massiv tegl.

Montere bjelkelag i lettbetong/ Leca

Pussede fasader kan være av lettbetong eller Leca. Vi anbefaler vår Lettbetongskrue HL. 

Slik gjør du: 
Lettbetongskruen kan du skru rett inn i lettbetong uten å forbore. Lettbetong /Leca er porøse materialer så det er viktig at monteringen gjøres så dypt som mulig og helst passere Lecablokkens sentrum.

Tips!
Er Lecaveggen pusset, må kun puss-sjiktet forbores. Det skal ikke
bores videre inn i Lecaveggen.

Montere bjelkelag i hulltegl og hullstein

Ved montering i hullstein er Fasadeplugg GXL utmerket. Pluggens lengde gjør at ekspansjonen skjer langt inne i materialet, og i porøse materialer blir belastningsverdien høyere jo dypere monteringen skjer. 

Slik gjør du:
Ved montering i hullstein skal fasadepluggen forbi det første hulrommet i steinen. Dette sørger for grep i minst to av hullsteinens vegger for å sikre holdfastheten. Dra til skruen til du kjenner at pluggen blir til en "knute".

Montere bjelkelag mot husets bærende konstruksjon

Skal du montere f.eks. bjelkelag for terrasse, bruker du vår konstruksjonsskrue WAF. Skruen er beregnet for bærende konstruksjoner. Skruen monteres enkelt uten forboring. 

Skruen gir god klemkraft og en pen overflate grunnet sitt store og tilnærmet flate hode.

Slik gjør du: Konstruksjonsskrue WAF skrus direkte gjennom bjelken du vil feste og inn i husets bærende konstruksjon. Viktig at skruen er lang nok slik at bæreevnen blir best mulig.

Montere bjelkelag i tre

Dersom husets konstruksjon er av tre skal du montere bærebjelken med grove konstruksjonsskruer. Konstruksjonskrue WAF er beregnet for bærende konstruksjoner, og kan montreres enkelt uten forboring. Denne skruen gir også en pen overflate på grunn av det flate store hodet.

Slik gjør du:
Konstruksjonskrue WAF skrus direkte inn i lettbetongen uten forboring. Det er viktig å bruke en skrue som er lang nok for å komme inn i konstruksjonen slik at bæreevnen blir best mulig. 

Bærebjelker som ikke festes til huset

Det er viktig at øvrige bærebjelker i konstruksjonen monteres i samme høyde som den innerste bjelken som festes i huskonstruksjonen. Bruk vater for å være sikker på at de er like høye. 

Avstanden mellom bjelkene skal ikke være større enn 2,5 meter. Skal du bygge en terrasse som er lenger enn dette, må du montere flere bjelker for å sikre en stabil terrasse.

Du kan lese mer om dette i neste avsnitt.

Øvrige steg i terrasseguiden

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Statistics and Marketing