Monter terrassegulvet riktig

Klima og vær påvirker trevirket og skaper bevegelse i alle trekonstruksjoner når det er varmt, kaldt, vått eller tørt. Hvordan vite at avstanden mellom terrassebordene blir riktig?

Kort om treets egenskaper

Trevirke er et levende materiale som alltid vil svelle og krympe i takt med fukt- og temperaturvekslinger. Skal du bygge en terrasse som skal vare i mange år må du ta hensyn til dette, og derfor er det viktig at terrassebordene monteres korrekt.

  • Legges terrassebordene for tett er det faktisk risiko for at bordene trykkes sammen og "reiser seg" og kanskje også drar med seg terrasseskruen. Terrassegulvet blir med dette ødelagt.
  • Monteres bordene med for stor avstand vil mellomrommet bli unødvendig stort i når været er tørt over lengre tid.
Massvis med stammar i en barrskog.

Tenk på dette før du begynner å bygge plattingen

Legg med mellomrom selv om trevirket er vått

Hvilken avstand det skal være mellom terrassebordene er avhengig av hvilken type terrassebord du har valgt.
Selv om du legger terrassebord som i utgangspunktet er våte, skal det likevel være minimum 3 mm mellomrom mellom hvert bord.
Ulikt trevirke krever ulik avstand, og derfor er det viktig å sjekke hva leverandøren anbefaler. Her finner du en indikasjon til hvor stort mellomrommet bør være:

  • Trykkimpregnert furu (CU-impregnert): minst 3 mm avstand
  • Royalimpregnert: 2-5 mm avstand
  • Termofuru/ varmebehandlet furu: 2-6 mm avstand
  • Kebony: minst 6 mm avstand

Viktig! Følg alltid trevirkeleverandørens anbefaling når du skal montere terrassebord.

Tips: Benytt vårt distanseverktøy for terrasse for å få lik avstand mellom bordene

Få fine ender på terrassebordene

Selv om det tar litt ekstra tid blir resultatet mye bedre hvis du rensager hver ende. Bruk impregneringsolje ved endeveden for å motvirke vanninntrenging.

Legg peneste side opp

Terrassebordet skal ligge med den peneste siden vendt opp.

Rett og pent 

Ettersom bredden på terrassebordene kan variere noen millimeter blir er det lurt å sette et merke ved hver meter. Bruk blyant eller krittsnor. Hvis bordene ikke ligger helt på linje med merkingen din må du justere mellomrommet mellom bordene. Da får du garantert en rett og likesidet terrasse.

 

Velg riktig lengde på skruen

Lengden på terrasseskruene har mye å si for å få et varig og godt resultat. Bruker du for korte skruer, risikerer du at de knekker lettere. Vi pleier å si at skruen skal være dobbelt så lang som terrassebordets tykkelse. Med andre ord:

  • Hvis terrassebordet er 21 mm tykt, skal du bruke minimum 42 mm lange skruer
  • Er terrassebordet 28 mm tykt, bruker du minimum 55 mm lange skruer.

Plassering av skruen

Terrasseskruene bør alltid monteres 3 cm fra enden av terrassebordet og 2 cm inn fra kanten for å redusere risikoen for sprekker.

Tips: I skjøter er det lurt å legge en lask for å kunne montere skruene med riktig avstand fra kanten.
 

Skjulte skruer med HDS-systemet

Dersom du bygger med skjult innfesting, altså skjulte skruer, vil monteringsverktøyet HDS sørge for lik avstand mellom terrassebordene. Husk å følge monteringsanvisningen nøye, spesielt punktet om lasking i alle skjøter. Det er avgjørende for sluttresultatet.

- Verktøyet har en egen avstandsmåler som gjør det enkelt for deg å legge bordene i lik avstand i et effektivt tempo. Du sparer en del tid på å bruke dette verktøyet – det er bare å klemme og skru, så har du riktig avstand. forklarer Joakim Berge i Drøbak micro-snekkeri.

Synlige skruer - toppskrudd montering

TIl toppskrudd montering anbefales terrasseskruen Essdeck Max, en kraftig og solid skrue med lang levetid. Skruen har et spesielt fresespor i starten på gjengen som gjør at forboring ikk er nødvendig. Under hodet er det riller som kutter overskuddsvirke, slik at forsenkningen gir en overflate helt uten fliser. 
 
 

Øvrige steg i terrasseguiden

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Statistics and Marketing