Indu-Prog Distanseskive

ESSVE Indu-Prog Distanseskive er beregnet for innfestning av karm der det forekommer store fugebredder.

Indu-Prog Distanseskive monteres på Indu-Prog Karmhylse. Distansehylsen kan både kombineres med Indu-Prog Trykkfordelingsskive, alternativt med flere eksempler av distansehylser ved behov. Produsert av nylon.

Spesifikasjon

Breeam NOR MAT02 Pass
Diameter hode 10
By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Statistics and Marketing