Spikeranker ENA-K, blankforsinket

ESSVE Spikeranker ENA-K brukes til takkonstruksjoner, røroppheng, elektriske installasjoner, isolasjon, beslag etc.

Spikeranker ENA-K er produsert i blankforsinket stål, C1. ENA-K kombinerer fordelen av ekspanderens styrke og spikerens enkle montering. Spikerankeret slås enkelt inn i et for-boret 6mm hull i betong. Spikeranker ENA-K er utstyrt med et spikerhode 13mm.

  • godkjent som innfestning i redundant* system for ikke bærende konstruksjoneri sprukken og ikke-sprukken betong
  • rask og enkel montering
  • grunn boredybde (35-40mm) for rask montering
  • klarer last opp til 2,81kN

* Redundant betyr at flere innfestninger sammen bærer en belastning og tillater en å svikte, men de resterende innfestningene skal klare den resterende belastningen.

Respektive gjensidig avstand samt kantavstand [mm]:

Den godkjente belastningen F er for et festepunkt. En festekant kan være:

  • En innfestning
  • Et par innfestninger med gjensidig avstand på> 50 mm eller gruppe med fire innfestninger > 50 mm

Dersom den gjensidige avstanden i festepunktet er større enn eller lik den angitte avstanden, gjelder den karakteristiske bærekapasiteten til hver enkel innfestning (bærekapasitet behøver ikke reduseres)

Spesifikasjon

Applikasjonsmiljø Innendørs
Godkjenning CE, ETA
Breeam NOR MAT02 Pass (Zinc plating contains <0,1wt% Cr)
Korrosjonsklasse C1
Materiale å feste i Betong
Overflatebehandling Blankforsinket
By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Statistics and Marketing