En konstruktionsskruv monteras diagonalt ner i en golvbjälke av trä. Bredvid står en ask skruv.

ET-T Konstruksjonskrue

ESSVE konstruksjonsskrue ET-T gir en sterk, rask og kostnadseffektiv montering av trekonstruksjoner. Usynlig montering uten forboring.

ET-T Konstruksjonskrue
En snickare försänker med hjälp av en skruvdragare en konstruktionsskruv diagonalt ner i en golvbjälke.

Høy klemkraft - rask montering

Konstruksjonsskrue ET-T er utviklet for sammenføyning av trekonstruksjoner, både i vanlig tre, limtre og krysslaminert tre. ET-T en sikker gir en sterk montering uten bjelkesko eller andre beslag.
Brukes til takstoler, limtredrager, bjelkelag, bjelkelagselementer og ved skjøting av bjelker. Ved montering utendørs skal materialet være tørt og frostfritt

Et lite skruehode gir tilnærmet usynlig montering. Det kreves ingen forboring, noe som gjør arbeidet raskere og mer kostnadseffektivt. ET-T finnes i CorrSeal C4 utførelse og er CE-merket.

Eksempel på montering:

 • Bjelkelag mot bærebjelke (bjelkesko-montasje)
 • Feste av takstol
 • Ovenpåliggende bjelker
 • Skjøting av bjelker
 • Stender mot sville eller bjelke
 • Understøtte av bjelke

Montering med konstruksjonsskrue ET-T

Du må vurdere dette før og under installasjonen:

 • Kombinasjoner av ulike ET-T-skruer i forskjellige vinkler på samme forbindelsespunkt er ikke tillatt uten nærmere analyse.
 • Skruens ugjengede del skal være i skjøten mellom virkesdelene.
 • Ved montasjer der belastningen kommer ovenfra, skal skruen monteres slik at den peker i samme vertikale retning..
 • Ved montering i endeved skal vinkelen være minst 30˚.
 • Bruk ESSVEs tilpassede systembits for sikker montering og monter bitset uten adapter, direkte i chucken.
 • Montering av skruen må skje i en sammenhengende bevegelse, uten stopp.
 • Bruk en sterk drill for best mulig montering. NB! Ikke slagskrutrekker.
 • Anbefalt hastighet er 250–800/min.
 • Ved montering skal treverket være frostfritt.
En bild som förtydligar de olika delarna på konstruktionsskruven och dess funktioner.

Fordeler med ET-T

 • Sikker og sterk montering uten bjelkesko eller annet beslag.
 • To ulike gjengestigninger gjør at ET-T trekker virkesdelene
  mer effektivt sammen enn en vanlig treskrue.
 • Lite hode gir en tilnærmet usynlig montering. 
 • Ingen forboring med selvborende spiss.
 • ET-T er overflatebehandlet med CorrSeal C4 og er CE-merket.
 • Høye belastningsverdier.

Tillatt last ved montering

Belastningsverdier for ET-T beregnes i henhold til Eurocode 5 og forutsetter at den ugjengede delen, L2, av skruen havner i den sammenpressede skjøten mellom virkesdelene. Skruens gjengede deler, L1 og L3, skal være skrudd helt inn i sine respektive emner.
Begge emnene skal ha samme trekvalitet, og kun en skrue skal inngå i sammenføyningen. Ved flere enn én skrue i montasjen skal verdiene reduseres i henhold til reglene i Eurokode 5. Ved avsluttende dimensjonering bør kant- og innbyrdes
skrueavstand også kontrolleres mot Eurokoden.

En illustrerad bild som visar en genomskärning på två virkesdelar med tre försänkta konstruktionsskruv.
En illustrerad bild som visar en genomskärning på två virkesdelar med två diagonalt försänkta konstruktionsskruv.
En illustrerad bild som visar en genomskärning på två sammanfogade virkesdelar där två konstruktionsskruv försänkts i kryss.
En illustrerad bild som visar en genomskärning på två virkesdelar med en försänkt konstruktionsskruv som håller dom samman.
En illustrerad bild som visar en genomskärning på tre virkesdelar med en diagonalt försänkt konstruktionsskruv.
En konstruktionsskruv försänks diagonalt med en skruvdragare in i en takstomme av trä.

Annet relevant innhold

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Statistics and Marketing