Velg riktig overflatebehandling

Les mer om overflatebehandling på maskinspiker

Overflatebehandlinger

Maskinspiker finnes med flere forskjellige overflatebehandlinger som hver har sine fordeler. Ved visse bruksområder er det viktig med fullgod rustbeskyttelse. Utendørs montering krever bedre beskyttelse enn innendørs montering. Når du velger overflatebehandling må du ta utgangspunkt hva slags materiale som skal spikres, da enkelte materialer krever rustfri eller syrefaste stålkvaliteter for at spikeren ikke skal ruste.

DSC_9043_ny_1000x440px.jpg

 

Velg rikitg rustbeskyttelse

Elforsinket/ sortfosfatert C1

 • Korrosivitetsklasse C1
 • Ingen overflatebehandling

Innendørs

 • Oppvarmede rom med tørr luft
 • Ubetydelige mengder luftforurensning, f.eks kontor, butikk, skole og hotell

Elforsinket C2

 • Korrosivitetsklasse C2

Innendørs

 • Ikke oppvarmede rom med vekslende temperatur og fuktighet, f.eks lagerlokale og idrettshall

Utenndørs

 •  Atmosfærer med lavt innhold av forurensninger og landlige områder

Varmforsinket C3

 • Korrosivitetsklasse C3

Innendørs

 • Rom med middels fuktighet
 • Store mengder luftforurensning fra produksjonsprosesser, f.eks bryggeri, meieri og vaskeri

Utendørs

 • Atmosfærer med en viss mengde salt
 • Middels luftforurensning, f.eks byområder og lett industrialiserte områder

M-Fusion C4

 • Korrosivitetsklasse C4
 • Termodiffusionsteknikk


Innendørs 

 • Rom med høy luftfuktighet
 • Store mengder luftforurensning fra produksjonsprosesser, f.eks kjemiske industrier og skipsverft


Utendørs 

 • Middels mengde salt i omgivelsene
 • Påtagelige mengder luftforurensninger, f.eks industri og kystområder

Rustfri A2 - C4

 • Korrosivitetsklasse C4

Innendørs

 • Rom med høy luftfuktighet
 • Store mengder luftforurensning fra produksjonsprosesser, f.eks kjemiske industrier og skipsverft

Utendørs

 • Middels mengde salt i omgivelsene
 • Påtagelige mengder luftforurensninger, f.eks industri og kystområder

Syrefast A4 - C5

 • Korrosivitetsklasse C5

Innendørs

 • Rom med permanent kondensfukt
 • Store mengder luftforurensning

Utendørs

 • Industrielle områder med høy luftfuktighet
 • Aggressivt miljø, f.eks kyst- og offshoreområder

M-FUSION 

ESSVE har tatt i bruk moderne teknologi som reduserer negativ miljøpåvirkning samtidig som produktene blir bedre beskyttet mot rust.

M-Fusion er en moderne og meget effektiv måte for å korrosjonsbeskytte spiker. Overflatebehandlingen gir svært godt motstand mot korrosjon fordi beskyttelsen påføres jevnere enn ved tradisjonell varmforsinking. M-Fusion spiker er C4-klassifisert.

M-Fusion-prosessen er miljøvennlig da den krever betydelig mindre energiforbruk i tillegg til at overskuddet gjenvinnes. Overflatebehandlingen utføres samme sted som spikeren blir produsert, slik at miljøbelastende transport unngås.


En ny generasjons overflatebehandling

 • Den nye generasjonen overflatebehandling
 • Bedre rustbeskyttelse (korrosivitetsklasse C4)
 • Typegodkjent av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut)
 • Mer miljøvennlig produksjonsteknikk

 

 

Unngå sinkavrenning

Panel spikret med varmforsinket spiker bør alltid males eller oljes kort tid etter montering. Ellers er det stor risiko for at sinken begynner å blø eller renne, noe som gir skjemmende striper nedenfor og rundt innfestingen.
Dette oppstår på grunn av:

 • utvasking av sinken, slik at det mister beskyttelsesevnen
 • miljøaspekter som surt regn
 • generelt aggressive omgivelser
 • naturlige syrer som er iblandet forskjellige tresorter

Hvis virket skal være ubehandlet, må man velge syrefaste spiker. Dette er ekstra viktig hvis panelet er behandlet med jernvitriol eller tjære eller er laget av lerk, seder, eik, Kebony, Accoya, kjernefuru, ThermoWood eller andre treslag som ikke trenger beskyttelse eller vedlikehold.

 

 

Les neste side: Kompressorer >>

<< Les forrige side side: Maskinspiker for alle type arbeid