Velg riktig overflatebehandling

Les mer om overflatebehandling på maskinspiker

Overflatebehandlinger

Maskinspiker finnes med flere forskjellige overflatebehandlinger som hver har sine fordeler. Ved visse bruksområder er det viktig med fullgod rustbeskyttelse. Utendørs montering krever bedre beskyttelse enn innendørs montering. Når du velger overflatebehandling må du ta utgangspunkt hva slags materiale som skal spikres, da enkelte materialer krever rustfri eller syrefaste stålkvaliteter for at spikeren ikke skal ruste.

DSC_9043_ny_1000x440px.jpg

 

Velg rikitg rustbeskyttelse

Elforsinket/ sortfosfatert C1

 • Korrosivitetsklasse C1
 • Ingen overflatebehandling

Innendørs

 • Oppvarmede rom med tørr luft
 • Ubetydelige mengder luftforurensning, f.eks kontor, butikk, skole og hotell

Skal ikke benyttes utendørs

Elforsinket C2

 • Korrosivitetsklasse C2

Innendørs

 • Ikke oppvarmede rom med vekslende temperatur og fuktighet, f.eks lagerlokale og idrettshall

Skal ikke benyttes utendørs

Varmforsinket C3

 • Korrosivitetsklasse C3

Innendørs

 • Rom med middels fuktighet
 • Svært små mengder luftforurensning fra produksjonsprosesser, f.eks bryggeri, meieri og vaskeri

Utendørs

 • Innenlandsklima
 • Middels luftforurensning, f.eks byområder

M-Fusion C4/ Corrseal C4

 • Korrosivitetsklasse C4


Innendørs 

 • Rom med høy luftfuktighet
 • Ikke-aggresivt miljø


Utendørs 

 • Innenlandsklima
 • Middels luftforurensning, f.eks byområder

Rustfri A2 - C4

 • Korrosivitetsklasse C4

Innendørs

 • Rom med høy luftfuktighet
 • Store mengder luftforurensning fra produksjonsprosesser, f.eks kjemiske industrier og skipsverft

Utendørs

 • Middels mengde salt i omgivelsene
 • Påtagelige mengder luftforurensninger, f.eks industri og kystområder

Syrefast A4 - C5

 • Korrosivitetsklasse C5

Innendørs

 • Aggresive miljø med permanent fukt
 • Store mengder luftforurensning fra produksjonsprosesser, f.eks kjemiske industrier og skipsverft

Utendørs

 • Industrielle områder med høy luftfuktighet
 • Aggressivt miljø, f.eks kyst- og offshoreområder

M-FUSION 

ESSVE har tatt i bruk moderne teknologi som reduserer negativ miljøpåvirkning samtidig som produktene blir bedre beskyttet mot rust.

M-Fusion er en moderne og meget effektiv måte for å korrosjonsbeskytte spiker. Overflatebehandlingen gir svært godt motstand mot korrosjon fordi beskyttelsen påføres jevnere enn ved tradisjonell varmforsinking. M-Fusion spiker er C4-klassifisert.

M-Fusion-prosessen er miljøvennlig da den krever betydelig mindre energiforbruk i tillegg til at overskuddet gjenvinnes. Overflatebehandlingen utføres samme sted som spikeren blir produsert, slik at miljøbelastende transport unngås.


En ny generasjons overflatebehandling

 • Bedre rustbeskyttelse (korrosivitetsklasse C4)
 • Typegodkjent av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut)
 • Mer miljøvennlig produksjonsteknikk

 

 

Unngå sinkavrenning

Panel montert med varmforsinket spiker C3 eller M-Fusion C4 skal alltid beises/males umiddelbart etter montering. Om man ikke foretar denne behandlingen øker sjansen for avrenning fra spikeren. Avrenning fra spiker skjer som oftest når kledningen monteres i fuktig til vått vær. Avrenning gir skjemmende striper under og rundt spikeren. Disse stripene vil ikke kunne dekkes i etterkant av vanlig beis. Det må dekkende malingsprodukter til.


Avrenning fra spiker er ingen produktfeil. Forenklet forklart er det legeringen som skal beskytte spikeren mot rust som gjør jobben sin.

Avrenning oppstår på grunn av:

 • Nedbør både før, under og etter montering (oppfuktet kledning)
 • Generelt aggressive miljøer
 • Ulike treslag har iboende egenskaper som kan innvirke negativt på varmforsinket spiker

Hvis virket skal være ubehandlet, må man velge syrefaste spiker. Dette er ekstra viktig hvis panelet er behandlet med jernvitriol.

Hvis kledningen bare er grunnet med en klar upigmentert grunning eller grunnet og deretter påført en helt transparent eller lys beis anbefaler Essve kun bruk av syrefast A4 spiker. Det samme dersom kledningen skal behandles med jernvitrol. Treslag som lerk, eik, sedertre, Kebony, Accoya, Thermowood o.l. skal også monteres med syrefaste A4 spiker. Om du er i tvil om hvilken kvalitet som er riktig, benytt syrefaste A4 spiker.

 

 

Les neste side: Kompressorer >>

<< Les forrige side side: Maskinspiker for alle type arbeid