Monteringsanvisning og bruksområde

Bruk konstruksjonsskrue ET-T til bjelkeskomontasje, til å feste takstol, ovenpåliggende bjelker og til å feste stender mot sville eller bjelke. ET-T benyttes også til å understøtte og skjøte bjelker.

ET-t_montering.jpg

ET-T har mange bruksområder da den egner seg for de fleste typer sammenføyning av trekonstruksjoner. Konstruksjonsskruen kan brukes både til vanlig virke samt limtre og krysslaminert virke - det som også kalles massivtre.

Monteringsanvisning ET-T

  • Kombinasjoner av ulike ET-T skruer i ulike vinkler på samme forbindelsespunkt er ikke tillatt uten nærmere analyse
  • Skruens ugjengede del skal være i skjøten mellom virkesdelene
  • Ved montasjer der belastningen kommer ovenfra, skal skruespissen monteres slik at den peker i samme vertikale retning
  • Vinkelrett montasje/skruing i endeved er ikke tillatt
  • Montasjen skal være minst 30°
  • Bruk ESSVEs tilpassede systembits for sikker montering, og fest bitset uten adapter, rett i chucken.
  • Montering av skruen må skje i en sammenhengende bevegelse uten stopp.
  • Bruk en kraftig drill for best mulig montering. NB: Ikke slagskrutrekker.
  • Anbefalt omdreiningshastighet er 250 – 800/min.
  • Alt virke skal være frostfritt ved montering.

1. Bjelkelag mot bærelbjelke, såkalt bjelkeskomontasje

1 Bjälklagsbalk mot bärlina, så kallat balkskomontage.jpg

 

2. Feste av takstol

2 Takstolsinfästning.jpg

 

3. Ovenpåliggende bjelker

3 Sammansatt träbalk.jpg

 

4. Stender mot sville eller bjelke

4 Regel mot syll balk.jpg

 

5. Understøtte av bjelke

5 Upplagsknap.jpg

6. Skjøting av bjelke

ET-T-skjoting-bjelkelag.jpg

 

Les neste side: Last- og bæreevne >>

Les forrige side: << Usynlig montering uten beslag