Alt som inngår i Indu-Prog-systemet

For gjøre det enklest mulig for deg har vi samlet produkter som inngår i Indu-Prog karmhylsesystem.

Indu-Prog-produkter

KARMHYLSE INDU-PROG: Karmforankring som gir en fullt justerbar montering. Fungerer uansett hvilket materiale karmen skal monteres i. Finnes i to lengder.

SKRUER TIL KARMHYLSE: Velg monteringsskrue avhengig av veggmateri-ale. ESSVE monteringsskruer er tilpasset de fleste typer hylser uansett fabrikat. Se side 12 for valg av riktig skrue.

FUGESKUM FLEX: Mykt fugeskum som er godt egnet til montering av karm. OBS! Inget annet fugeskum skal benyttes ved karmmontering.

DEKKKLOKK: For å skjule skruehullene i karmen.
Finnes i ulike farger og størrelser.

TRYKKFORDELINGSKIVE INDU-PROG: Forenkler montering av tyngre vinduer og dører samt ved montering med lettbetong- skrue. Brukes for å hindre at hylsen ”synker inn” i veggen.

DISTANSBRIKKE INDU-PROG: Hvis spalten mellom karm og vegg blir for stor, må man bruke distanseskive for å oppnå korrekt montering.

MONTASJEBESLAG INDU-PROG: Brukes når karm og vegg ikke er parallelle. For eksempel hvis fasaden er flyttet utover på grunn av ekstra isolasjon eller karmen ikke kan festes i bærekonstruksjonen.

KARMHYLSE SERIEKOBLING: Brukes når karmen ikke skal monteres i vegg, men i en annen karm.

Indu-Prog-verktøy

KARMSKRUESBOR DLT 14/5: Gir et ekstra fint 14 mm hull i karmen.

KARMFIX INDU-PROG: Forenkler monteringen og holder karmen på plass.

LEDDET MONTERINGS- OG JUSTERINGSNØKKEL KMN: Sikker montering av vinduer. Reduserer risikoen for sprekker i hylse og karm og riper i vinduet ved montering med drill.

JUSTERINGSNØKKEL INDU-PROG: For justering av hylsen. Perfekt der tilgjengeligheten er begrenset. Brukes sammen med universalverktøyet Indu-Prog.

UNIVERSALVERKTØY INDU-PROG: Montering- og justeringsverktøy med 100 mm innvendig sekskant for montering av hylser og TX30 for montering av alle skruer.

JUSTERINGSVERKTØY INDU-PROG: Brukes til å justere karmhylsen fra fugespalten.

PUMPEPUTE: Brukes til å holde karmen på plass og justering

Nivåskrue med tilbehør

NIVÅSKRUE: Erstatter kiler og klosser ved montering av vinduskarm. Gjør det enklere å justere, slik at vinduet blir montert rett.

JUSTERINGSVERKTØY TIL NIVÅSKRUE: Verktøy for enkel justering av nivåskruen, slik at vinduet blir montert rett.