ESSDECK Max - perfeksjonistens favorittskrue!

Skruen løser tre store utfordringer som er vanlige når terrasser bygges; oppflising, endetre som sprekker og vridde terrassebord. "Det finnes ingen skrue som matcher ESSDECK Max. Jeg bruker den til propellvirke i ALLE sammenhenger!"

Tømrer Tor Morten Odden har alltid klar en full skrueboks med ESSDECK Max

For fem år siden testet Tor Morten ESSDECK Max-skruen for første gang, og den aha-opplevelsen husker han fortsatt.

- Aldri hadde jeg opplevd en slik klemkraft mot bjelkelaget! Tidligere brukte jeg alltid tvinge for å få propellvirke på plass. Men ESSDECK Max, med sine doble gjenger med ulik stigning, skaper en veldig høy klemkraft. Skruen drar bordet ned mot underlaget istedenfor at skruen forsenkes for dypt, noe som vanligvis skjer med tradisjonelle terrasseskruer med tradisjonelt senkhode.

En skrue for perfeksjonisten

Tor Morten beskriver seg selv som perfeksjonist. I prosjekt med kort tidsfrist kan det være utfordrende.

- Nå har jeg funnet en skrue som hjelper meg å bygge flotte terrasser på en effektiv måte. I tillegg til klemkraften gir skruen en helt utrolig fin finish, uten fliser rundt skruehullene. ESSDECK Max kan dessuten monteres nærmere endetre enn mange andre skruer, takket være de lange gjengene ved spissen som freser opp hullet istedenfor å skjære. Og når skruen umiddelbart havner der man vil han den, hverken for langt eller for kort ned i trevirket, går det veldig raskt å bygge.

ESSDECK Max holder det den lover!

Et eksempel på at ESSDECK Max holder det den lover var da Tor Morten fikk i oppdrag å bygge en stor terrasse med flere plan. På en myr!

- Terrasse som bygges på synkende grunn vil beveges seg en hel del på grunn av tele. Derfor valgte jeg skruer i syrefast stålkvalitet. Etter den første vinteren ringte jeg kunden for å høre hvordan det hadde gått med terrassen. Den hadde stått seg veldig fint, noe som vitner om at skruen virkelig tåler store bevegelser.

Snekker Evensen velger den syrefaste terrasseskruen Essdeck Max fra Essve

Bruker skruen til alt

På spørsmål om hvilke andre prosjekter Tor Morten benytter ESSDECK Max svarer han «i prinsipp alle!»

- Jeg bruker ESSDECK Max som en allround-skrue: til vindskier som har vridd seg litt, vridde kledningsbord og til stendere der man ikke vil ha et stort hode som kan komme i veien for ulike platematerialer.

Derfor velger Tor Morten ESSDECK Max: 
- Pent sluttresultat uten fliser og sprekker
- Monter nærme endeved/ kanten uten problemer
- Enkelt å skru propellvirke på plass til bjelkelaget

Annet relevant innhold

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Statistics and Marketing