ISO sertificēšana

ESSVE vadības sistēma ir sertificēta atbilstoši ISO 9001, ISO 14001 un OHSAS 18001 standartiem.

ESSVE vadības sistēma ir sertificēta atbilstoši ISO 9001, ISO 14001 un OHSAS 18001 standartiem. 

ESSVE vadības sistēma organizē un virza uzņēmuma darbību. Sistēma nodrošina to, ka atbilstība noteiktajām darbības procedūrām nodrošina atbilstību attiecīgajiem standartiem un normām. Pārvaldības sistēma aptver visas mūsu darbības un vienības. 

Vairāk lasiet šeit:

ISO kvalitātes un vides vadības sistēmas

Darba veselības un drošības vadības sistēma (OHSAS)