Privaatsuspoliitika ja küpsised

Palun tutvu meie privaatsuspoliitika ja küpsiste üksikasjalike kirjelduste ja reeglitega.

ESSVE ESTONIA AS (edaspidi „ESSVE” või „meie”) ja kõik Bergman & Beving kontserni kuuluvad ettevõtted töötlevad meie digitaalseid platvorme külastavate ja meie teenuseid kasutavate isikute isikuandmeid.

ESSVE ESTONIA AS kaitseb eraelu puutumatust ja püüab tagada kõrgel tasemel kaitse kogu isikuandmete töötlemise käigus. Ettevõttes ESSVE ESTONIA AS toimub kogu isikuandmete käitlemine kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega. Käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatakse, kuidas me teie isikuandmeid käitleme ning poliitika kehtib kõigi ESSVE ESTONIA AS veebisaitide, mobiilirakenduste ja suhtlusmeedia platvormide (edaspidi „digitaalsed kanalid”) kohta. Meie digitaalsete kanalite külastamise või kasutamisega annate oma nõusoleku meie poolt teie isikuandmete töötlemisele allpool kirjeldatud viisil.

Isikuandmed on kogu teave, mida saab otseselt või kaudselt siduda elava füüsilise isikuga. See tähendab, et isikuandmete hulka kuuluvad näiteks sellised andmed nagu nimi ja kontaktandmed.

Kui te külastate meie digitaalseid kanaleid, kasutate neid või suhtlete meiega nende kaudu, siis me võime koguda teie kohta teavet, näiteks teie nimi, postiaadress, e-posti aadress, mobiiltelefoni number ja geograafiline asukoht. Kui te tellite uudiskirju, osalete võistlustel jne, võidakse töödelda ka kõiki täiendavaid isikuandmeid, mida te otsustate meile esitada. Isikuandmeid kogutakse selleks, et me saaksime (I) teiega suhelda, (II) turundustegevusi hallata ning (III) hoida töökorras, arendada ja parandada meie digitaalseid kanaleid ja platvorme, millel need toimivad.

Tagame teie isikuandmete kõrgel tasemel kaitse ning oleme rakendanud asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid loata juurdepääsu, muutmise, hajutamise või hävitamise eest.

Võime palgata väliseid partnereid, et nad täidaksid meie nimel ülesandeid, näiteks aitaksid kaasa turunduses, andmete analüüsimisel ja teenuste osutamisel. Nende ülesannete täitmisel võib meie partneritel nii EL-is kui ka väljaspool EL-i olla juurdepääs teie isikuandmetele. Meie nimel isikuandmeid käitlevad ettevõtjad peavad alati tagama isikuandmete kõrgel tasemel kaitse. Samuti võime avaldada isikuandmeid kolmandatele osapooltele, nagu politseile ja teistele ametiasutustele, kriminaaluurimise korral või muudel juhtudel, kui oleme kohustatud sellist teavet esitama õigusaktide või asjaomaste ametivõimude otsuste alusel. Me ei müü ega avalda muul viisil mitte mingis ulatuses teie isikuandmeid, välja arvatud käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud tingimustel.

Käesolevat privaatsuspoliitikat kohaldatakse isikuandmetele, mida töödeldakse meie digitaalsetes kanalites. Meie digitaalsetes kanalites võib vahel olla linke välistele veebisaitidele või teenustele, mis ei kuulu meie kontrolli alla. Kui valite välisele saidile viiva lingi, siis soovitame tutvuda sellel veebisaidil rakendatava privaatsuspoliitikaga. 

Teil on alati õigus paluda meil teie isikuandmete töötlemine lõpetada ja me teeme seda, kui me ei ole kohustatud seda jätkama õigusaktide või muude normide tõttu. Eelpool nimetatud soovi korral palun võtke meiega ühendust aadressil essve@essve.ee.
Samuti on teil õigus kord aastas teie poolt allkirjastatud kirjaliku taotluse alusel saada teavet isikuandmete kohta, mis meil on teie kohta salvestatud, ja lasta ebatäpsed andmed parandada. Selliste taotluste korral teeme enne taotluse täitmist kindlaks selle esitaja isiku.

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse või mobiiltelefoni, kui te külastate mingit veebisaiti. Küpsised aitavad meie digitaalsetel kanalitel teie seadme ära tunda ja pidada meeles külastust puudutavat teavet (nagu eelistatav keel, kirjatüübi suurus ja teised sätted).

Te saate keelduda küpsiste kasutamisest brauseri konkreetsete sätete muutmise või valimise teel. Pidage meeles, et te võite jääda ilma mõnest kasulikust funktsioonist, näiteks kasutatava digitaalse kanali isikustamisest või „pea mind meeles” valikust.

ESSVE ESTONIA AS või asjakohasel juhul teised Bergman & Beving kontserni ettevõtted vastutavad teie isikuandmete töötlemise eest. Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid käitleme, või soovite mingil muul isikuandmetega seotud eesmärgil meiega ühendust võtta, kirjutage meile e-posti aadressil essve@essve.ee

 

Vajutades nupule "Nõustun kõigega" annate nõusoleku, et võime koguda teie kohta teavet erinevatel eesmärkidel, sealhulgas: statistika ja turundus.