Massivträ som konstruktionsmaterial

Massiva träelement kan limmas och bearbetas till i stort sätt vilken form och storlek som helst och erbjuder därmed stora möjligheter som bärande eller icke-bärande konstruktionsmaterial.

Ur miljösynpunkt är massivträ fördelaktigt, eftersom råmaterialet trä är fullständigt förnybart. Det innebär lägre miljöpåverkan jämfört med traditionella byggmaterial såsom stål och betong. Trä lagrar dessutom koldioxid i form av kol och kallas därför för ”kolsänka”.

I förhållande till sin vikt har skivor av massivträ högre bärförmåga än de flesta andra byggmaterial. Därför kan man bygga stora konstruktioner som klarar höga laster. Det kan alltså konkurrera med andra mer traditionella stommaterial i stora konstruktioner såsom flervåningshus.

Den låga vikten betyder också betydligt färre transporter än stål och betong, mindre kranar vid montaget och färre montörer till samma jobb.

Loading image...

10 skäl att välja massivträ

  • Snabbt och enkelt montage
  • Hög bärförmåga i förhållande till sin vikt
  • Lägre transport- och montagekostnader
  • Råmaterialet trä är fullständigt förnybart
  • Kan limmas och bearbetas till nästan vilken form och storlek som helst
  • Bra bärförmåga vid brand
  • Bra värmeisoleringsförmåga
  • Möjliggör tillverkning av krökta ytor
  • Små tillverkningstoleranser och god formstabilitet
  • Hög tolerans mot kemiskt aggressiva miljöer
Loading image...

De vanligaste massivträelementen

Limträ

Uppfanns för över 100 år sedan och består av virke av högre kvalitet som limmats ihop i samma riktning i en balk eller pelare under tryck. Syftet är att skapa ett träelement som klarar högre belastning än ett homogent träelement i samma storlek. Kan böjas och användas vid väldigt långa spännvidder.

CLT, Cross Laminated Timber

Uppfanns i Österrike på 90-talet som en konkurrent till betong. Här limmas skivor med parallella brädor i udda antal lameller (3 till 9 stycken) vinkelrätt mot närliggande lamell. Kan beställas färdigdesignade med hål för fönster, dörrar och installationer, vilket ger snabba byggtider. (Kallas även för korslimmat trä/ KL-trä på svenska.)

LVL, Laminated Veneer Lumber

Lanserades ungefär samtidigt som CLT, men är ett mer vridstyvt material med ungefär 10 gånger högre limmängd än limträ och CLT. Här limmas och pressas 3 mm tunna träark ihop till önskad tjocklek. Görs oftast i balkar, men finns nu även i skivor. (Kallas ofta ”Kerto”, vilket är ett varumärke.)

 

Loading image...

Massivträ – en 100-årig historia

Trä är ett material med otrolig hållbarhet om det används på rätt sätt. Här i Norden finns exempel på träbyggnader som är flera hundra år gamla.

När det kommer till massivträ är limträ är den verkliga senioren i sammanhanget, med över 100 år på nacken. Limträ används som stabilisering i byggnader, främst i form av balkar och pelare. Taket på Stockholms Centralstation är Sveriges kanske mest kända konstruktion i limträ.

Det sägs att idén att utveckla massivträ för ett mer storskaligt byggande föddes hos miljömedvetna politiker i alpländerna. De frågade sig om man, istället för att kratsa ballast ur sluttningar och flodbottnar för betongtillverkning, inte kunde ta fram ett konstruktionsmaterial av träden i områdets dalgångar?

Frågeställningen skickades till de främsta universiteten i Österrike, vars forskare i slutet på 90-talet presenterade lösningen ”Kreuzlagenholz”, KLH, som kunde beställas färdigdesignade med hål för fönster, dörrar och installationer. KLH är idag även känt som CLT på engelska och KL-trä på svenska.

Loading image...

Affärsansvarig Massivträ

Jens Erneholt +4670 679 0790

Maila Jens
Loading image...