CE-märkning

Så här jobbar vi med CE-märkning av våra produkter.

Vi strävar efter att alltid CE-märka våra produkter, även när det inte krävs. 

Byggreglerna föreskriver att produkter som monteras i byggnadsverk ska ha kända egenskaper. Enklaste sättet att påvisa detta är att använda CE-märkta produkter. Inför CE-märkningen har produkterna genomgått omfattande provningar. Resultaten redovisas som deklarerade egenskaper, det vill säga dokumentation av hållfasthet, beständighet, med mera. Just sådant som regelverket ställer krav på för användning. Även tillverkningskontroll ingår i CE-märkningen, allt för att produkterna ska hålla utlovade värden.