Dimensioneringsprogram

För konstruktörer erbjuder vi två dimensioneringsprogram. Ett för betonginfästning och ett för massivträ. Båda helt kostnadsfria.

Dimensioneringsprogram betonginfästning 

ESSVE CS räknar enkelt ut hållfastheten på betonginfästning efter gällande regler. ESSVE CS beräknar kapaciteten för olika sorters applikationer och föreslår lämpliga produkter. Programmet är på svenska.

Du gör tabellinmatning direkt i 3D-vyn och kan enkelt rotera, vrida och zooma i grafiken. Du som användare kan spåra varje beräkning vilket skapar trygghet då uträkningen blir både begriplig och komplett.

Tack vare en väl genomarbetad urvalshantering blir produktvalet både snabbt och enkelt. Istället för listor på flera hundra produkter föreslår ESSVE CS ett urval med optimala produkter. Ytterligare en fördel är att om ett felaktigt värde matas in ges direkt förslag på förbättringar. 

LADDA NER ESSVE CS

Dimensioneringsprogram för massivt trä

I samarbete med träkonstruktörer har vi tagit fram ett webbaserat beräkningsprogram för infästningar i massivträ. ESSWOOD, som programmet heter, riktar sig till konstruktörer som har behov av att snabbt och säkert kunna dimensionera och kontrollera laster enligt Eurokod.

Medan många andra beräkningsprogram endast beräknar hur mycket en skruv klarar, räknar ESSWOOD laster på skruven i kombination med just det trä du valt. Helt logiskt eftersom en infästning är inte bara en skruv, utan en kombination av skruven och träet.

Användaren kan dessutom vända och vrida på infästningen i 3D-vy, vilket gör det enklare att förstå placeringen av infästningen. Dessutom ger det användaren en helhetssyn över var skruvarna sitter, om avståndet mellan dem är tillräckligt, kantavstånd och placering i förhållande till varandra.

TILL ESSWOOD

Läs mer om vårt sortiment för massivträ här