ESSVE FIRESTOP - FIRE PUTTY

Silikonbaserat brandkitt för kabel och rörgenomföringar

ESSVE FIRESTOP - FIRE PUTTY är ett vitt silikonbaserat och icke härdande brandkitt för kabel och rörgenomföringar. Vid brand bildas en blockad av brandbeständigt fyllnadsmedel som begränsar passage av rök och eld.

Fire Putty är listad i de flesta miljöregister vilket innebär att produktens inte klassas som miljö- och hälsofarlig.

Den långa hållbarhetstiden på hela 5 år gör ESSVE FIRESTOP - FIRE PUTTY till en produkt att ha till hands när behov uppstår.

Godkänd i brandteknisk klass:

EN 13501-1

EN 13501-2

ETA.nr 21/0195

Läs mer

  • ÖvermålningsbarJa

Användningsområde

ESSVE FIRESTOP - FIRE PUTTY är ett brandkitt som genom sitt breda användningsområde förenklar brandtätningen av dragna kablar och rör. 

ESSVE FIRESTOP - FIRE PUTTY är avsedd för brandtätning i brandklass EI 60 till EI 120 av kablar och metallrör i väggkonstruktioner. 

Bearbeta kittet för hand. Använd fingrar eller verktyg för att montera kittet i öppningen runt kabeln eller röret till ett djup på minimum 20mm .

Används med fördel vid enstaka genomföringar där man söker en enkel och kostnadseffektiv lösning. Materialets mjuka egenskaper ger en enkel modifiering av brandtätningen som dessutom möjliggör borttagning av befintliga kablar eller montering av nya.

Ljudreduktion: 64dB

Beskrivning

ESSVE FIRESTOP - FIRE PUTTY är ett vitt silikonbaserat och icke härdande brandkitt för kabel och rörgenomföringar. Vid brand bildas en blockad av brandbeständigt fyllnadsmedel som begränsar passage av rök och eld.

Fire Putty är listad i de flesta miljöregister vilket innebär att produktens inte klassas som miljö- och hälsofarlig.

Den långa hållbarhetstiden på hela 5 år gör ESSVE FIRESTOP - FIRE PUTTY till en produkt att ha till hands när behov uppstår.

Godkänd i brandteknisk klass:

EN 13501-1

EN 13501-2

ETA.nr 21/0195

Art.nr.EANNamnFörpackningInnehållBV
1000198607317761931584ESSVE FIRESTOP FIRE PUTTY, 1KGKRT6 PKT á 1.00 KG
1000198607317761931577ESSVE FIRESTOP FIRE PUTTY, 1KGST1 ST á 1.00 KG