FIRE BARRIER/TAKFOTSBAND

Att installera bandet är en enkel och snabb process som i slutändan ger en mycket kostnadseffektiv lösning. Produkten häftas, skruvas eller spikas fast direkt mot underlaget i luftspalten och tillåts sedan expandera.

Takfotsbandet består i huvudsak av en svällande grafitmassa som expanderar kraftigt redan vid låga temperaturer. Grafitbandet expanderar ca 25 gånger sin egen tjocklek och kan enkelt klara ojämnheter i luftspal¬ten. FireSeal Takfotsband är godkänt att montera i öppningar upp till 50mm.

Brandmotståndet är upp till 60 minuter isolering och integritet vid brand. För korrekt montering krävs endast 4 fästpunkter per meter. Flera valmöjligheter finns för att underlätta montering, häfta, skruva, eller spika fast takfotsbandet längs mitten av hammarbandet med ett avstånd om max 250 mm mellan varje fästelement och max 125 mm från kanterna.

Fire Barrier är tredjepartstestad av ackrediterat testlaboratorie för användning i ventilerad takfot. Fullständig testrapport finns tillgänglig på https://fireseal.se/produkt/takfotsband/

FireSeal´s Fire Barrier för takfot och fasad levereras på rulle om 6,3m och kapas med kniv till rätt längd.

* Uppfyller, E – Integritets kravet, 2 minuter efter aktivering.

Läs mer

Användningsområde

FireSeal´s Fire Barrier är en enkel och effektiv brandtätning för takfot och fasad som motverkar brandspridning samt där man vill behålla den ventilerade luftspalten. Andra användningsområden av liknande karaktär där en fri ventilation önskas, men då brand uppstår skall förslutas

Beskrivning

Att installera bandet är en enkel och snabb process som i slutändan ger en mycket kostnadseffektiv lösning. Produkten häftas, skruvas eller spikas fast direkt mot underlaget i luftspalten och tillåts sedan expandera.

Takfotsbandet består i huvudsak av en svällande grafitmassa som expanderar kraftigt redan vid låga temperaturer. Grafitbandet expanderar ca 25 gånger sin egen tjocklek och kan enkelt klara ojämnheter i luftspal¬ten. FireSeal Takfotsband är godkänt att montera i öppningar upp till 50mm.

Brandmotståndet är upp till 60 minuter isolering och integritet vid brand. För korrekt montering krävs endast 4 fästpunkter per meter. Flera valmöjligheter finns för att underlätta montering, häfta, skruva, eller spika fast takfotsbandet längs mitten av hammarbandet med ett avstånd om max 250 mm mellan varje fästelement och max 125 mm från kanterna.

Fire Barrier är tredjepartstestad av ackrediterat testlaboratorie för användning i ventilerad takfot. Fullständig testrapport finns tillgänglig på https://fireseal.se/produkt/takfotsband/

FireSeal´s Fire Barrier för takfot och fasad levereras på rulle om 6,3m och kapas med kniv till rätt längd.

* Uppfyller, E – Integritets kravet, 2 minuter efter aktivering.

Art.nr.EANNamnFörpackningInnehållBV
1009127350101480434FIRE BARRIER 90 X 5 X 6350MMST1 ST á 1 ST