REACTIVE PAINT [UNIVERSAL KS 1] - VÄRMESVÄLLANDE BRANDSKYDDSFÄRG

Vit, vattenspädbar, brandskyddsfärg som målas på kablar för att fördröja tiden till kortslutning vid en eventuell brand. Vid värmepåverkan expanderar Reactive Paint [Universal KS 1] till ett tjockt isolerande skikt som effektivt hindrar övertemperaturer att nå underlaget. Upp till 30 minuters fördröjning kan erhållas. Åtgång 1000 g/m2

Läs mer

  • ApplikationsmiljöInomhus
  • FärgVit
  • RengöringVatten

Användningsområde

Reactive Paint [Universal KS 1] är avsedd för skyddsmålning inomhus av enskilda kablar eller kabelstråk i syfte att förhindra antändning och brandspridning via kapslingsmaterialen. Antändning och brandspridning via kabelförläggningar förhindras upp till 30 minuter. Reactive Paint [Universal KS 1] används även för reparation av Reactive Board [Universalskiva 1201].

Beskrivning

Vit, vattenspädbar, brandskyddsfärg som målas på kablar för att fördröja tiden till kortslutning vid en eventuell brand. Vid värmepåverkan expanderar Reactive Paint [Universal KS 1] till ett tjockt isolerande skikt som effektivt hindrar övertemperaturer att nå underlaget. Upp till 30 minuters fördröjning kan erhållas. Åtgång 1000 g/m2

Art.nr.EANNamnFörpackningInnehållBV
1008177317761019176FÄRG REACTIVE UNIV KS1 1KGST1 ST á 1 KG
1008307317761025399FÄRG REACTIVE UNIV KS1 12,5KGST1 ST á 12.5 KG