Distansskruv

Distansskruv

ESSVE Toproc distansskruv är avsedd för alla typer av trämaterial där man inte kan, eller vill, ha anliggning mot underlaget, exempelvis vid tilläggsisolering, uppregling av äldre väggar och golv eller vid nedpendling av undertak.

Products:1