ANKARMASSA ONE-ICE

För montage i låga temperaturer ner till -20 °C.

ESSVE Ankarmassa ONE-ICE är en högpresterande 2-komponentsmassa bestående av vinylesterharts, härdare och kvartssand. Den blandade produkten har mycket liten odör och är därför även lämplig att användas inomhus. ESSVE ONE-ICE är helt fri från styren vilket gör användandet säkrare. Tom förpackning sopsorteras som plast.

Totalt finns följande godkännanden och testrapporter:

 • ETA för montage i sprucken och osprucken betong (Option 1)
 • ETA för murverk och lättbetong (M8-M16) för installationstemperatur över 0 °C
 • Montage med gängstänger/pinnbultar M8-M30
 • Montage med armeringsjärn Ø8-Ø32 mm
 • Montage i vattenfyllda hål (M8-M16 samt Ø8-Ø16 mm)
 • Seismisk bärförmåga för kategori C1

 

 ESSVE Ankarmassa ONE-ICE uppfyller CE kravet genom ETA-18/0617 samt ETA-18/0642. (se fliken dokument)

Läs mer

 • GodkännandenCE, ETA
 • ApplikationsmiljöUtomhus
 • Material att fästa iBetong

Användningsområde

ESSVE Ankarmassa ONE-ICE är en kemisk infästning avsedd för kvalificerade applikationer. Ankarmassan ONE-ICE är godkänd för montage av gängstänger, pinnbultar och armeringsjärn i både sprucken och osprucken betong. ESSVE ONE-ICE är speciellt framtagen för installationer i minusgrader och produkten har en härd- och bearbetningstid anpassad för temperaturer i spannet -20 °C till +10 °C. Vid installationer i rumstemperatur rekommenderas istället standardprodukten ESSVE ONE. Produkten är lämplig för allmänna montage i aggressiva miljöer, kajer och hamnar, samt övriga applikationer där höga krav ställs på infästningens säkerhet.

Beskrivning

ESSVE Ankarmassa ONE-ICE är en högpresterande 2-komponentsmassa bestående av vinylesterharts, härdare och kvartssand. Den blandade produkten har mycket liten odör och är därför även lämplig att användas inomhus. ESSVE ONE-ICE är helt fri från styren vilket gör användandet säkrare. Tom förpackning sopsorteras som plast.

Totalt finns följande godkännanden och testrapporter:

 • ETA för montage i sprucken och osprucken betong (Option 1)
 • ETA för murverk och lättbetong (M8-M16) för installationstemperatur över 0 °C
 • Montage med gängstänger/pinnbultar M8-M30
 • Montage med armeringsjärn Ø8-Ø32 mm
 • Montage i vattenfyllda hål (M8-M16 samt Ø8-Ø16 mm)
 • Seismisk bärförmåga för kategori C1

 

 ESSVE Ankarmassa ONE-ICE uppfyller CE kravet genom ETA-18/0617 samt ETA-18/0642. (se fliken dokument)

Montering

Blandningen av massa och härdare sker i det speciellt utformade blandarmunstycket. Korrekt blandad skall ankarmassan ha en ljusgrå färg. Använd ESSVE Tack Gun fogspruta, eller annan standard 300 ml patronspruta (se fliken tillbehör).

 Borrhålet måste alltid borstas ur och renblåsas innan applicering av ankarmassa.

 Ankarmassans funktion bygger på vidhäftning mot det omgivande materialet, det är därför mycket viktigt att alltid följa montageanvisningen som återfinns i ETA-godkännandet. Allt löst betongdamm och borrkax måste noggrant borstas och blåsas bort, annars riskerar man att försämra infästningens bärförmåga och säkerhet.

Vid montage i sprucken betong skall specialinstallationsrutin användas som återfinns i ETA-godkännandet.

Art.nr.EANNamnFörpackningInnehållBV
30233607317761901570ANKARMASSA ONE-ICE, 300MLKRT12 PKT á 0.3 L
30233607317761878346ANKARMASSA ONE-ICE, 300MLST1 ST á 0.3 L