ANKARMASSA HY

Hybridmassa med extrema lastvärden för de mest krävande montagen

Ankarmassa HY är en högpresterande 2-komponent hybridmassa bestående av vinylester/uretanblandning, härdare och kvartssand. Ankarmassan HY erbjuder dessutom höga lastvärden under förhöjda temperaturförhållanden. Belastade installationer får utsättas för hela 100°C under långtidsbelastning samt 160°C under korttidsbelastning. Massan har mycket gott motstånd mot kemiska ämnen. ESSVE ankarmassa HY är har mycket goda mekaniska samt termiska egenskaper, samt ett mycket lågt krypbeteende. Montage skall ske med en 300 ml koaxialpatronspruta.

Totalt finns följande godkännanden och testrapporter:

 • ETA för montage i sprucken och osprucken betong (Option 1)

- Gängstänger/pinnbultar M8-M30

- Armeringsjärn Ø8-Ø32 mm

- Montage i vattenfyllda hål (M8-M30 samt Ø8-Ø32 mm)

- Seismisk bärförmåga för kategori C1 och C2 (M12-M24)

 • ETA för eftermonterade armeringsjärn Ø8- Ø 32mm för tillbyggnader
 • Certifierad för kontakt med dricksvatten (NSF/ANSI standard 61)
 • Testrapport av brandmotstånd R120
 • Testrapport av massans termiska, mekaniska samt elektriska egenskaper

Läs mer

 • GodkännandenCE, ETA
 • ApplikationsmiljöUtomhus

Användningsområde

ESSVE Ankarmassa HY är en kemisk infästning avsedd för kvalificerade applikationer där mycket höga lastvärden och säkerhet är efterfrågat. Belastningsegenskaperna är nära de som normalt sett endast ren epoxymassa erbjuder. Ankarmassan HY är CE-märkt och godkänd för montage av gängstänger, pinnbultar och armeringsjärn i både sprucken och osprucken betong. HY är även godkänd för ingjutning av armeringsjärn vid tillbyggnader.

ESSVE HY är en lämplig ankarmassa ur miljösynpunkt och är t.ex. en listad produkt i Svanens husproduktportal och kan användas i Svanenmärkt byggande.

Lämpliga montage är högkvalitativa installationer där högsta säkerhet efterfrågas såsom brandutrymningsutrustning, fallskydd, förstärkning och motgjutningar, etc.

Beskrivning

Ankarmassa HY är en högpresterande 2-komponent hybridmassa bestående av vinylester/uretanblandning, härdare och kvartssand. Ankarmassan HY erbjuder dessutom höga lastvärden under förhöjda temperaturförhållanden. Belastade installationer får utsättas för hela 100°C under långtidsbelastning samt 160°C under korttidsbelastning. Massan har mycket gott motstånd mot kemiska ämnen. ESSVE ankarmassa HY är har mycket goda mekaniska samt termiska egenskaper, samt ett mycket lågt krypbeteende. Montage skall ske med en 300 ml koaxialpatronspruta.

Totalt finns följande godkännanden och testrapporter:

 • ETA för montage i sprucken och osprucken betong (Option 1)

- Gängstänger/pinnbultar M8-M30

- Armeringsjärn Ø8-Ø32 mm

- Montage i vattenfyllda hål (M8-M30 samt Ø8-Ø32 mm)

- Seismisk bärförmåga för kategori C1 och C2 (M12-M24)

 • ETA för eftermonterade armeringsjärn Ø8- Ø 32mm för tillbyggnader
 • Certifierad för kontakt med dricksvatten (NSF/ANSI standard 61)
 • Testrapport av brandmotstånd R120
 • Testrapport av massans termiska, mekaniska samt elektriska egenskaper

Montering

Blandningen av massa och härdare sker i det speciellt utformade blandarmunstycket. Korrekt blandad skall ankarmassan ha en ljusgrå färg.

Borrhålet måste alltid borstas ur och renblåsas innan applicering av ankarmassa. Eftersom ankarmassans funktion bygger på vidhäftning mot det omgivande materialet så är det mycket viktigt att alltid följa ankarmassans montageanvisning, som återfinns i ETA-godkännandet, noggrant vad gäller borstning och renblåsning av borrhålet för att få bort allt löst betongdamm och borrkax, som annars riskerar försämra infästningens bärförmåga och säkerhet. Vid montage i sprucken betong skall specialinstallationsrutin användas som återfinns i ETA-godkännandet.

Art.nr.EANNamnFörpackningInnehållBV
3023287317761878353ANKARMASSA HY, 280MLST1 ST á 0.280 L
3023287317761878599ANKARMASSA HY, 280MLKRT12 PKT á 0.280 L