ISO Certifiering

Vårt ledningssystem beskriver vårt sätt att driva och styra vår verksamhet. Den innehåller poster som styrker följsamhet till definierade arbetssätt för att säkerställa överensstämmelse med fastställd standard och norm. Ledningssystemet täcker alla våra verksamheter och enheter.