Massivträ, ett framtidsmaterial!

Korslimmat trä, KL-trä, limträ, cross laminated timber, crosslam, CLT, X-Lam, BSP och flerskiktsskivor av trä… Alla är de vanligt förekommande beteckningar för det vi på ESSVE har gett samlingsnamnet massivträ.

Massivträ är skivor, plattor, pelare och balkar uppbyggda av limmade, korsvis lagda brädor eller plankor. Det som karaktäriserar konstruktioner av massivträ är snabbt och enkelt montage av förtillverkade plan- eller volymelement. Delarna sammanfogas genom traditionella metoder – spikas eller skruvas – och vi på ESSVE har ett av marknadens mest heltäckande sortiment, där många infästningsmetoder dessutom är egenutvecklade.

Visste du att…

… stommen i genomsnitt står för nära hälften av klimatavtrycket vid en byggnation av ett flerbostadshus med tre till åtta våningar? Med en stomme i KL-trä kan siffran sänkas med upp till 80 procent, jämfört med en klassisk betongstomme. Källa: Södra Cell

Loading image...

Fördelar med massivträ

Eftersom massiva träskivor kan limmas och bearbetas till nästan vilken form och storlek som helst erbjuder de stora möjligheter som konstruktionsmaterial.

Även ur miljösynpunkt är massivträ fördelaktigt, eftersom råmaterialet trä är fullständigt förnybart. Det innebär lägre miljöpåverkan jämfört med traditionella byggmaterial såsom stål och betong. Trä lagrar dessutom koldioxid i form av kol och kallas därför för ”kolsänka”.

Under 2022 införs lagen om klimatdeklaration, som ställer krav på en mer hållbar byggnation, vilket förväntas driva på intresset för massivträ ytterligare.

De mest vanligt förekommande massivträelementen är:

  • Limträ
  • CLT, Cross Laminated Timber
  • LVL, Laminated Veneer Lumber

Läs mer om massivträ

Loading image...

Så väljer du rätt infästning för massivträ

Infästning är en viktig del i sammanfogningen av alla typer av massiva träelement. I en byggnad av massivträ ingår ett stort antal olika förband och inte sällan är de speciellt framtagna för just massivträ. Långa självborrande träskruvar, med förmåga att ta både tvärkrafter och dragkrafter, är vanligt förekommande. Men även andra mer traditionella infästningar såsom spik, inslitsade plåtar och spikningsplåtar används flitigt.

Varje infästningstyp kan dimensioneras på många olika sätt och den tekniska utvecklingen bidrar till att vi tar fram nya infästningsdetaljer löpande.

Vi på ESSVE har handplockat infästning för att kunna erbjuda ett av marknadens mest relevanta standardsortiment för massivträ.

Se hela sortimentet

Loading image...

Hittar du inte det du söker?

Kontakta Jens Erneholt, ansvarig för ESSVEs beställningssortiment, och en välkänd profil för de flesta som arbetar med massivträ. Med en gedigen utbildning som civilingenjör och arkitekt har han på nära håll följt och drivit trenden mot ökad byggnation i massivträ.

Läs intervju med Jens
Loading image...

Gratis tillhörande beräkningsprogram

I samarbete med träkonstruktörer, och en erfaren leverantör av beräkningsverktyg, har vi tagit fram ett eget webbaserat beräkningsprogram för infästningar i massivträ. ESSWOOD, som programmet heter, riktar sig till konstruktörer som har behov av att snabbt och säkert kunna dimensionera och kontrollera laster enligt Eurokod.

Medan många andra beräkningsprogram endast beräknar hur mycket en skruv klarar, räknar ESSWOOD laster på skruven i kombination med just det trä du valt. Helt logiskt eftersom en infästning är inte bara en skruv, utan en kombination av skruven och träet.

Användaren kan dessutom vända och vrida på infästningen i 3D-vy, vilket inte bara gör vårt program unikt på marknaden. Dessutom ger det användaren en helhetssyn över hur skruvarna sitter, om avståndet mellan dem är tillräckligt eller om de kommer krocka med varandra…

Ladda ner gratis

Loading image...

Support för konstruktörer

Vi som arbetar på ESSVE har stor erfarenhet av infästning i träkonstruktioner. Kontakta oss gärna om du har frågor. Vi är inte bara proffs på infästning, vi förstår hela vägen från idé till färdigt bygge.

Psst!
Ta gärna ett titt på vår hjälp-sida. Där finns svar på de vanligaste frågorna om infästning i massivträ.

Vanliga frågor och svar

Loading image...

Affärsområdesansvarig Massivträ

Jens Erneholt +4670 679 0790

Skicka mail till Jens
Loading image...

Teknisk expert träinfästning

Dyar Jamil +4676 99 88 114

Skicka mail till Dyar
Loading image...

ESSVEs vanligaste skruvtyper för massivträ

Produkter utvecklade för enkelt och hållbart byggande i massivt trä.