Materialval en komplex miljöfråga – så tänker vi

Alla producenter har ett ansvar för sin klimatpåverkan. Så här resonerar vi kring användandet av plast och typ av plast i vår ESSBOX.

Vad gäller materialval till förpackningar finns det många sorters material att välja bland, exempelvis kartong, biokompositer och olika sorters plast. Vår ESSBOX är gjord av plast, något som det finns både för- och nackdelar med i en tid då vi alla behöver se över vår klimat- och miljöpåverkan och jobba för att göra den så liten som möjligt.

Ingen aktör är perfekt, inte heller vi. Vi som producenter vill dock försöka vara transparenta kring de materialval vi gör, och fatta välinformerade beslut, samtidigt som vi håller noga koll på utvecklingen av material som minskar CO2-utsläpp och möter våra krav.

Tålig förpackning minskar svinn och kortare transporter

En ESSBOX tål väder och vind, står emot vatten och skyddar på så sätt infästningarna. Att förpackningen är tålig gör att skruv inte lika lätt försvinner på bygget, vilket annars kan vara fallet med papperskartong som skadas av regn och annan väta och då går sönder. Infästningar i metall har stor miljöpåverkan, så det är viktigt att vi alla hjälps åt att minska metallsvinnet.

Ett system som ESSBOX underlättar vardagen på bygget – du kan fylla din ESSBOX med specifika applikationer och ha överblick kring vad du har, vilket minskar behovet av att åka en extra runda till bygghandeln för att kompletteringshandla. Exempelvis motsvarar en extra tur till byggvaruhandeln och tillbaka på totalt fyra kilometer skillnaden mellan tio plastboxar jämfört med kartong, vilket belyser att hållbarhet är en komplex fråga där inte bara produktion vägs in, utan även sådant som transport och beteenden.

Återvinningsbar plast blir en ny ESSBOX

Vi behöver alla bli bättre på att återvinna på rätt sätt; 45 procent av de plastförpackningar som finns i Sverige lämnas in på återvinningsstationer. Av den andelen går sedan 55 procent inte att återvinna. Det beror bland annat på man har använt en materialmix som inte går att återvinna eller att plasten har felaktig färg. Därför måste vi på ESSVE ta vårt producentansvar och producera produkter av en plast som faktiskt går att återvinna.

I nuläget har vi valt att använda oss av PP-plast som har ett högt återvinningsvärde; många efterfrågar återvunnen PP-plast. Vår ESSBOX är gjord av transparent plast, vilket gör att den lättare kan användas i återvunnen plast utan att missfärga. PP-plast är också mycket tålig och går inte sönder i mikroplastbitar som skadar djur och natur om den mot förmodan skulle hamna i naturen.

Lämnar man sin ESSBOX i plaståtervinningen blir den till ny plast och man är med och bidrar till att vår plast är en del av ett cirkulärt flöde: PP-plast kan återvinnas sex till sju gånger med bibehållna kvaliteter. Med det sagt, finns det alltid saker vi på ESSVE kan förbättra, något som vi är högst medvetna om och ödmjuka inför.

Samarbeten viktiga för ökad hållbarhet

Byggbranschen har traditionellt sett inte varit bäst i klassen på hållbarhetsarbete, men vi är övertygade om att vi tillsammans kan komma fram till bra lösningar som inte tummar på kundupplevelsen.

Vi vill skapa incitament och göra det enkelt för våra kunder att återvinna den plast vi producerar, och därför arbetar vi tillsammans med återförsäljare och andra samarbetspartner för att åstadkomma hållbar och konkret förändring. Det ska vara lätt att göra rätt, då blir förändring varaktig.

Vi tror att vi genom att vara ödmjuka inför vår egen klimatpåverkan kan bli ännu bättre, och vi vill gärna bli det tillsammans med både samarbetspartner och kunder. Tillsammans kan vi skapa mer hållbara lösningar som inte kompromissar med prestanda.