Nya trallrekommendationer från Svenskt Trä

Det finns många typer av trallprodukter och sätt att lägga trall på. Ibland uppstår det problem om det görs på ett olämpligt sätt. Därför har nu branschorganisationen Svenskt Trä tagit fram rekommendationer för att ge kunskap och guidning.

Det nordiska klimatets allt mer extrema skiftningar ger större rörelser i trallkonstruktioner, vilket ökar risken för sprickbildning och trasiga fästdon. Dessutom har trädäckstrenden inte återspeglats i AMAHus. Montagereglerna har varit få och för generella.

Därför har branschorganisationen Svenskt Trä tagit fram nya rekommendationer för hur olika sorters trall ska monteras. De nya rekommendationerna omfattar val av material och fästdon, samt anvisningar kring själva utförandet.

De kommer att införlivas i Svenskt Träs byggbeskrivningar ”Altan” respektive ”Trädäck på mark” och senare i AMAHus, efter sedvanlig remissrunda. Johan Fröbel, chef för distribution och teknik på Svenskt Trä, berättar i ett pressmeddelande att den bakomliggande tanken är ett rikstäckande kvalitetslyft. Han säger också att trallmontage kan verka relativt enkelt för den händige, men att det förekommer felaktiga montage även bland proffshantverkare.

Mät avståndet kant-till-kant

Mät avståndet från kant till kant när du lägger trallbrädorna. Observera att mellanrummet mellan trallbrädorna påverkas av brädans bredd och virkestyp. Kant-till-kant-avstånd är det nya sättet att få rätt avstånd mellan trallbrädorna. Ta hjälp av de här tabellerna för rekommenderat avstånd 


Minska risken för sprickor

Trallskruvarna bör alltid monteras  30 mm från kanten av trallbrädan för att minska risken för sprickor i trallbrädan. Förborra helst för trallskruvarna vid ändträet, för att ytterligare minska risken för sprickor.


Undvik att skarva 

Undvika att skarva trallbrädorna så långt det är möjligt. Om det inte går, behöver du eventuellt montera spikreglar vid skarven och trallskruvarna 45 mm från ändträet för att minska risken för sprickor. Fuktskydda hela golvbjälklagen och spikregeln med en längsgående remsa av grundisoleringspapp. Även bärlinan mot husgrund eller vägg bör skyddas med grundisoleringspapp.


Undvik fuktangrepp

Trallskruven ska monteras vinkelrätt mot trallbrädan och skruvhuvudet ska vara i nivå med trallbrädans yta, inte djupare, för att undvika fuktangrepp.

Läs mer hos Svensk Trä.

Läs mer om våra trallskruvar

Proffsguide Trädäck 

Omslag_Trädäck_art.nr.4657_.jpg

LADDA NED SOM PDF