Spika gipsskivor - snabbt och ergonomiskt

Det unika, patenterade, systemet Nail It Indoor ersätter skruv med spik och ger det mest effektiva och ergonomiska montaget av gipsskivor i innerväggar. Systemet är resultatet av ett samarbete med Knauf Danogips och Norgips.

Nail It Indoor är ett system för att enkelt bygga innerväggar i gips. Varje produkt i systemet bidrar till en unik helhet som gör Nail-It Indoor till det självklara valet för gipsmontage av innerväggar.

Den starka gipsskivan Ultra Board skarvas i fält med Bondfiller och spikas sedan effektivt med ESSVEs dyckertpistol mot en regel och skena med dubbelvikta flänsar. 


Bygga innerväggar i gips med Nail-It Indoor, varför? 

  • Reducerad montagetid. Montagetiden med dyckertpistolen minskar avsevärt i jämförelse med traditionellt montage. Du kan göra en tidsbesparing på upp till 58% med systemet
  • Förbättrad arbetsmiljö. Systemet möjliggör ett mycket enkelt montage och den reducerade montagetiden minskar även risken för förslitningsskador
  • Ökad lönsamhet. Med ökad effektivitet hinner montören med fler montage per dag.
  • Minskad miljöpåverkan. Med skarv i fält minskas spill och avfallshanteringen kan reduceras.

Gipsskivan - Ultra Board

Ultra Board från Knauf Danogips är en ny typ av gipsskiva, utvecklad för att ge yrkesproffs de allra bästa förutsättningarna för att bygga hållbara innerväggar. Använder du gipsskivan behöver du varken plugga, borra eller hitta en regel för att få upp dina saker på väggen. Det medför inte bara en mer solid vägg utan större hål, det gör också arbetet mer effektivt.

gipsskiva.jpg

Skarvprofil - Bondfiller

Bondfiller är en skarvprofil med perforerade flänsar och liv för skarv i fält, avsedd attmonteras på Ultra Boards försänkta skivkant. Vid spackling pressas spacklet in genom de perforerade hålen och binder ihop skivskarven. Använder du Bondfiller elimineras behovet av pappersremsa.

NAIL_IT_628A7497.jpg

Dyckertpistolen

Dyckertpistolen från ESSVE används för sammanfogning av innerväggsprofiler samt för montage av Ultra Board mot profiler i Nail-It Indoor systemet.

Verktyget med den härdade ståldyckerten kan även användas för montage av lister, läkt i underlag som Ultra Board, betong och tegel.

NAIL_IT_628A7690_dckert.jpg

Ståldyckert för montage av innerväggar

Den härdade ståldyckerten är anpassad för montage av stålprofiler samt Ultra Board. Ståldyckerten gör minimal åverkan på gipsmaterialet vilket ger minskat spackelarbete. 

NAIL_IT_628A7463.jpg

Nail-It System är utvecklat i ett samarbete med Knauf Danogips och Norgips. 

ESSVE-produkter som ingår i systemet