Spika gipsskivor - snabbt och ergonomiskt

Det unika, patenterade, systemet Nail It Indoor ersätter skruv med spik och ger det mest effektiva och ergonomiska montaget av gipsskivor i innerväggar. Systemet är resultatet av ett samarbete med Knauf Danogips och Norgips.

Nail It Indoor innebär enkel hantering för dig som snickare. Den starka gipsskivan Ultra Board skarvas i fält med Bondfiller och spikas sedan effektivt med dyckertpistol till en unik regel och skena med dubbelvikta flänsar. Varje produkt i systemet bidrar till en unik helhet som gör Nail-It Indoor till det självklara valet när det kommer till byggsystem för innerväggar.


Varför Nail-It Indoor? 

  • Reducerad montagetid. Montagetiden med dyckertpistolen minskar avsevärt i jämförelse med traditionellt montage. Du kan göra en tidsbesparing på upp till 58% med systemet
  • Förbättrad arbetsmiljö. Systemet möjliggör ett mycket enkelt montage och den reducerade montagetiden minskar även risken för förslitningsskador
  • Ökad lönsamhet. Med ökad effektivitet hinner montören med fler montage per dag.
  • Minskad miljöpåverkan. Med skarv i fält minskas spill och avfallshanteringen kan reduceras.

Gipsskivan - Ultra Board

Ultra Board från Knauf Danogips är en helt ny typ av gipsskiva, utvecklad för att ge yrkesproffsen de allra bästa förutsättningarna för att bygga hållbara innerväggar. Med denna skiva behöver du varken plugga, borra eller hitta en regel för att få upp dina saker på väggen. Det medför inte bara en mer solid vägg utan större hål, det gör också arbetet mer effektivt.

gipsskiva.jpg

Bondfiller

Skarvprofil med perforerade flänsar och liv för skarv i fält. Avsedd att monteras på Ultra Boards försänkta skivkant. Vid spackling pressas spacklet in genom de perforerade hålen och binder ihop skivskarven. Bondfiller tar bort behovet av pappersremsa.

NAIL_IT_628A7497.jpg

Dyckertpistolen

Dyckertpistolen från ESSVE används för sammanfogning av Ultra Boards i systemet Nail-It Indoor. Verktyget med den härdade ståldyckerten kan även användas för montage av lister, läkt i underlag som Ultra Board, betong och tegel.

NAIL_IT_628A7690_dckert.jpg

Ståldyckert

Den härdade ståldyckerten från ESSVE är anpassad för montage av stålprofiler samt Ultra Board. Ståldyckerten gör minimal åverkan på materialet vilket ger minskat spackelarbete. 

NAIL_IT_628A7463.jpg

Nail-It System är utvecklat i ett samarbete med Knauf Danogips och Norgips. 

ESSVE-produkter som ingår i systemet