Så mår och arbetar snickare - därför utvecklades ESSBOX+

Hur hög är stressnivån? Hur ofta blir det parkeringsbot? Och hur organiseras verktyg? Långa avstånd mellan bil och arbetsplats och oreda bland verktygen är främsta orsakerna till stress och avbrott i snickares vardag. Det visar en färsk undersökning från Mantap Global.

När vi introducerade vår förpackningslösning ESSBOX System 2012 blev den snabbt en succé bland nordiska snickare. Äntligen fick de 100% koll på sin infästning.

Men vi visste att de fanns mer att göra för att ytterligare förenkla snickares vardag. Tillsammans med undersökningsföretaget Mantap Global frågade vi hundratals snickare om deras arbetsvardag. Vår lösning på deras arbetsutmaningar blev ESSBOX+ System - ett komplett organisations- och transportsystem som löser 5 av hantverkarnas stora utmaningar:

1. Glömda grejer tar tid att hämta

90% måste springa och hämta skruv och verktyg i bilen flera gånger under dagen

2. Långa avstånd mellan bil och arbetsplats

42% måste gå 100-300 meter, och 16% måste springa mer än 500 meter för att hämta verktyg och prylar från bilen.

3. Tvingas felparkera

82,2% tvingas felparkera för att kunna få med sig all de behöver från bil till arbetsplats.

4. Få anser att de har ordning på sina verktyg och prylar 

Endast 21% av snickarna anser att de har bra ordning på de prylar de använder i sitt arbete.

5. Leta efter prylar - ineffektivt

Som en konsekvens av att snickarna inte upplever att de har ordning på sina prylar uppskattar 40% att de dagligen ägnar 10-20 minuter åt att leta efter rätt verktyg eller infästning.

Jobbet som snickare är krävande, utöver ditt hantverkskunnande och de fysiska prövningarna ska du ofta vara den som också projektleder och koordinerar ett bygge. Många gånger har du flera byggen på gång samtidig. Du ser till att andra hantverkare som elektriker och rörmokare kommer in i tid och utför sitt jobb, beställer material och ser till att vara på plats vid leveranser. Och givetvis finns du tillgänglig på telefon för frågor från nya och befintliga kunder. 

Utöver de rent logistiska utmaningarna under arbetsdagen visade undersökningen också att många snickare har hög stressnivå som påverkar dom både fysiskt men även i relationer.

essbox+_ja-trappsnickeri_statistikartikel_essve_1200x400px.jpg

1. 67,5% av snickare anser att deras arbete är stressig

Bristande planering, avbrott i arbetet och oreda bland arbetsredskap, verktyg och skruv är några exempel på orsaker som skapar stress. 

2. 79,4% av snickare upplever att stressen påverkar relationer.

70,7% av snickare uppger att stress på arbetet delvis påverkar relationer med familj, vänner och kunder. 8,7% anser att det påverkar i hög grad.

3. 45% har varit sjukskrivna från sitt arbete

Undersökningen som helhet visar att det finns många utmaningar i snickares vardag. Utmaningar som ibland blir för stora att hantera.

4. 66,7% har fått skador eller fysiska besvär

En majoritet av snickare anger att de har eller har fått skador eller fysiska besvär pga de bär tungt på jobbet.

Del av lösningen - ESSBOX+ System

Vi på ESSVE skapar produkter med och för snickare och har som mål att underlätta snickarens vardag. Så vi ser det därför som en självklarhet att se till att snickaren inte bara har koll på skruv och infästning. Därför tar vi ett större grepp på problematiken som snickare möter i sin vardag och lanserar ESSBOX+ System. Ett system som båda organiserar skruv, men även alla andra prylar, och som möjliggör enkel och effektiv transport av allt som behövs. 

Systemet kommer minska springet mellan bil och arbetsplats, säkerställa att du vet var du har dina prylar och se till att du enkelt kan transportera allt du behöver, dit du behöver det. 

Organisera och transportera som ett proffs

essbox+_essve_fika_snickarfika_kaffepaus_1200x400px.jpg

* Undersökningen genomfördes av Mantap Global AB på uppdrag av ESSVE och innehåller fullständiga svar från 258 tillfrågade snickare.