Lägg trall enligt Svenskt Träs rekommendationer

Inför säsongen 2019 gick branschorganisationen Svenskt Trä för första gången ut med nya rekommendationer kring läggning av trall. Anledningen var att sättet man la trall i många fall gjorde att slutresultatet inte blev så hållbart som möjligt.

Ett trädäck ska vara en härlig plats där man njuter av morgontidningen, eftermiddagskaffet och grillkvällen. Inte ett ställe dit man går och stör sig på ojämnheter och planerar för att behöva göra om arbetet.

Rekommendationerna har tagits fram av branschorganisationen Svenskt Trä i samarbete med oss på ESSVE och andra leverantörer av virke och infästningar. De syftar till att göra livet lättare för både kund och hantverkare. Bakgrunden är de problem som ibland uppstår om trall monteras på ett felaktigt sätt så trallbrädor deformeras och infästningar går av.

Viktigt att lägga trallbrädorna med rätt kant-till-kantavstånd

– Det har funnits olika syn på hur man ska lägga trall på rätt sätt, och mycket har ändrats i och med att vi använder mer trä och impregnerat trä. Man behöver till exempel ta höjd för vilken fuktkvot som trallbrädan har vid läggningstillfället. Trä är ett hygroskopiskt byggmaterial. Det innebär att materialet känner av den omgivande luftens fuktighet och temperatur och hela tiden strävar efter att komma i jämvikt med omgivningens klimat, det vill säga den relativa luftfuktigheten, RF, och temperaturen samt att det kommer påverkas av nederbörd och torkning. Det är upp till varje individuell bräda vad som händer med konstruktionen, och därför behövde man gå ifrån tänket att all trall ska läggas dikt an vid montering, säger Johan Fröbel, chef för distribution och teknik på branschorganisationen Svenskt Trä.

För att undvika att de individuella brädorna pressas ihop när de sväller är det viktigt att lägga trallbrädorna med rätt kant-till-kantavstånd – oavsett tralltyp. I rekommendationerna kan man utläsa vad för kant-till-kantavstånd som gäller för olika typer av trallvirke.

Därför bör du lägga grundisoleringspapp

I Svenskt Träs rekommendationer finns också anvisningar kring vikten av att lägga grundisoleringspapp ovanpå altanbjälkarna eller markreglarna för att fuktskydda översidan av altanbjälkarna eller markreglarna för en ökad livslängd på konstruktionen. Grundisoleringspappen bör gå utanför kanterna med några centimeter och vikas ner så att vatten lättare ska kunna rinna av. Skarvar bör undvikas genom att använda hela längder av trallbrädor. På större ytor är det oundvikligt med skarvar, dessa ska då utföras stumt över stöd. Vid skarv görs påsalning med 45x95 spikreglar på båda sidor om altanbjälken för att få optimal infästning vid en skarv. Vid en skarv bör trallens ändträytor ytbehandlas med en penetrerande grundolja, för att motverka fuktrörelser och sprickbildning. Detta innebär att trallskruven flyttas 45 millimeter längre in på trallbrädorna för att undvika ändträsprickor.

– Vi fick otroligt många interaktioner kring rekommendationerna i fjol – det var den avgjort största interaktionen på vår Facebook-sida för Byggbeskrivningar under hela året. Det här är en stor omställning, så Svenskt Trä kommer fortsätta att sprida kunskap om det. När vi pratar med andra sakexperter är de väldigt positivt inställda till de nya trallrekommendationerna. Målsättningen är trots allt att folks altaner och trädäck på mark ska hålla så länge som möjligt, säger Johan Fröbel.

Trä mår dåligt utan springor

På en altan med springor kan man tappa ned saker, det går inte att komma ifrån. Men på en altan utan springor får du ett överdimensionerat fågelbad hela hösten och en ofrivillig skridskobana under vintern. Inget trä mår bra av att stå i vatten och sidoförflyttningar som gör att virket varje år trycks ihop gör till slut att infästningar inte orkar med.

Mottot som vi lever efter är Get it done, inte Get it done och kom sedan tillbaka när det behöver göras om. Hantverkarna ska slippa reklamationer och omjobb och slutkunden ska bli nöjd med ett resultat som håller många år. Att lägga trall är dessutom betydligt roligare om man vet att man bara behöver göra det en gång.

Läs mer om de nya monteringsanvisningarna på www.svenskttra.se/trall

/Christofer Lindberg, produktchef för skruv på ESSVE