Lägg trall enligt Svenskt Träs rekommendationer

Inför säsongen 2019 gick branschorganisationen Svenskt Trä för första gången ut med nya rekommendationer kring läggning av trall. Anledningen var att sättet man la trall i många fall gjorde att slutresultatet inte blev så hållbart som möjligt.

Rekommendationerna har tagits fram av branschorganisationen Svenskt Trä i samarbete med oss på ESSVE och andra leverantörer av virke och infästningar. De syftar till att göra livet lättare för både kund och hantverkare. Bakgrunden är de problem som kan uppstå om trall monteras på ett felaktigt sätt med följden att trallbrädor deformeras och infästningar går av.

– Det har funnits olika syn på hur man ska lägga trall på rätt sätt, och mycket har ändrats i och med att vi använder mer trä och impregnerat trä. Man behöver till exempel ta höjd för vilken fuktkvot som trallbrädan har vid läggningstillfället. Trä är ett hygroskopiskt byggmaterial. Det innebär att materialet känner av den omgivande luftens fuktighet och temperatur och hela tiden strävar efter att komma i jämvikt med omgivningens klimat, det vill säga den relativa luftfuktigheten, RF, och temperaturen samt att det kommer påverkas av nederbörd och torkning. Det är upp till varje individuell bräda vad som händer med konstruktionen, och därför behövde man gå ifrån tänket att all trall ska läggas dikt an vid montering, säger Johan Fröbel, chef för distribution och teknik på branschorganisationen Svenskt Trä.

1. Fuktskydda grundkonstruktionen på trallen

För att maximera hållbarheten på trallen ska du fuktskydda hela golvbjälklagen och spikregeln med grundisoleringspapp. Pappen ska även läggas över bärlinan mot husstomme och/eller vägg. För bäst effekt ska grundisoleringspappen vikas ner över kanterna på virket för att underlätta vattenavrinning.

2. Rensåga ändar på trallbrädorna

Det tar lite mer tid, men slutresultatet blir mycket bättre om du rensågar alla ändskarvar. Ändträytorna bör ytbehandlas med en penetrerande grundolja, för att motverka fuktrörelser och sprickbildning.

3. Rätt sida upp på trallvirket

Du bör montera trallbrädor med kärnsidan uppåt. Ligger kärnsidan uppåt bildar träets årsringar en glad mun. Monteras brädorna på det sättet antar de med tiden en konvex form, något som underlättar vattenavrinning.

Om brädan däremot monteras med kärnsida nedåt (träets årsringar bildar en ledsen mun) kommer brädan med tiden anta en konkav form. Den konkava formen ökar riske för vattenansamlingar på trallen som i sin tur kan påverka virke och skruv negativt.

4. Trallbrädor monteras med kant-till-kant avstånd

Det är svårt att avgöra hur fuktigt trallvirket är vid leverans därför ska brädorna inte monteras med förutbestämda avstånd. Enligt Svenskt Träs rekommendationer ska de istället monteras med fasta avstånd kant-till-kant. Används kant-till-kant-måtten så blir avståndet mellan brädorna bra oavsett om virket är torr eller fuktig. Kant-till-kantavstånd är olika för olika virkesytper och dimensioner. Hos Svenskt Träs hittar du alla mått i tabell 3. 

TILL SVENSKT TRÄ TABELL

5. Montera en rak och snygg trall

Snyggast blir trallen om hela radens förlängning har samma virkesbredd. Mät alltid trallbrädornas bredd då det kan variera på grund av olika fuktkvot. Bredden på brädorna tenderar att variera så det underlättar om du markerar vid varje meter. Använd penna eller snörslå. Om brädorna inte ligger helt i linje med dina markeringar, justera mellanrummet mellan brädorna. Då får du garanterat ett rakt och liksidigt tralldäck, och du slipper ”fuljustera” på slutet.

6. Rätt placering av trallskruv

Trallskruvar bör monteras 30 mm in från långsidans kant och 45 mm in från kortsidans kant. Dessa rekommendationer är till för att minska risken att spräcka virket.

Försök undvika att skarva trallbrädor. Om du inte kan undvika skarvning montera spikreglar vid skarven och sätt trallskruvarna 45 mm från ändträet. 

7. Trallskruv i nivå med brädan

Trallskruven ska monteras vinkelrätt mot trallbrädan och skruvens huvud ska vara i nivå med trallbrädans yta, inte djupare. Försänker du skruven ytterligare längre ner i virket riskerar du fuktangrepp då vatten kan ansamlas i hålet.

Reaktionerna på rekommendationerna

– Vi fick otroligt många interaktioner kring rekommendationerna i fjol – det var den avgjort största interaktionen på vår Facebook-sida för Byggbeskrivningar under hela året. Det här är en stor omställning, så Svenskt Trä kommer fortsätta att sprida kunskap om det. När vi pratar med andra sakexperter är de väldigt positivt inställda till de nya trallrekommendationerna. Målsättningen är trots allt att folks altaner och trädäck på mark ska hålla så länge som möjligt, säger Johan Fröbel.

Populära trallprodukter