Bygga tak på Fårö - gammal tradition i ny tappning

Hur skapar man ett traditionsenligt faltak med modern twist? Snickaren Daniel och formgivaren Klas har gjort precis det på vackra Fårö. Här berättar de om hur de valt att använda moderna metoder för att skapa det traditionsenliga gotländska trätaket.

Klas Holm är formgivare med stort intresse för hantverk och byggnadsvård. Uppväxten på ett 1800-tals säteri i Uppsala lade grunden till hans stora kärlek till trä och i vuxen ålder har han fortsatt renovera.

-  När vi 2021 köpte en fastighet på Fårö började det genast klia i fingrarna, säger Klas, huset var i utmärkt skick men tyvärr förstördes idyllen och nattsömnen av ett förskräckligt svart plåttak med takpanneprofil, fortsätter han.

Sedan urminnes tider har man lagt vackra faltak på Gotlänska byggnader.
- Jag bestämde mig omedelbart för att undersöka tekniken och inte minst om man skulle kunna modernisera det traditionella faltaket med hjälp av nya förbättrade produkter, fortsätter Klas.

Tillsammans med snickaren Daniel Furudahl påbörjades bygget. Att bevara och återskapa gammal stil är både viktigt och roligt enligt Daniel. I sitt arbete som snickare fokuserar Daniel på traditionella byggen och bevarande av både gammal stil och gammal byggteknik.

- Klas hus är inte ett typiskt Gotlands hus – men har den känslan, säger Daniel.     

SE_bygga-faltak_takläggning_faltak_fasadskruv_essve_1000x500px.jpg

Vad är ett faltak?

Takbrädor, falor, har varit ett vanligt förekommande takmaterial i många olika typer av byggnader i hela Sverige. Ett tak klätt med trä kan hålla i över 100 år med rätt råvara, byggteknik och underhåll. 

Faltak består av dubbla lager lodrät liggande takbrädor som monteras i takets fallriktning. Faltak kan byggas med både två och tre hyvlade dräneringsspår i brädorna och variationerna i läggningsteknik är många. Gemensamt är att taket läggs så att falorna spänner tätt mot varandra när de kupar sig. 

En fördel med faltak är att det inte nödvändigtvis behöver läggas om i sin helhet. Om en skada upptäcks kan man byta ut endast de skadade falorna.

SE_bygga-faltak_fasadskruv_takskruv_takläggning_essve_1000x500px.jpg

Faltaksbygget som Daniel gjorde åt Klas skiljer sig från det traditionella på tre punkter:

Bygga tak - materialval för faltak

Traditionellt har faltak lagts med Gotländskt kärnvirke som tjäras regelbundet för att skydda träet mot röta och som även tätar taken något. Resultatet är mörka, nästan svarta tak där träkänslan i viss mån förvinner. På enklare ekonomibyggnader som exempelvis bodar, fårhus och kvarnar ser man ofta obehandlade tak som då istället antar en vacker silvergrå patina.

För huset på Fårö ville Klas och Daniel åstadkomma ett trärent tak och valde därför tryckimpregnerat virke med inbyggt rötskydd som inte kräver någon efterbehandling. Virket kommer med tiden att anta en grå nyans, helt i enlighet med den estetiska planen och val av skruv!

SE_bygga-faltak_trätak_takläggning_fasadskruv_takskruv_essve_1000x500px.jpg

Metod för att lägga faltak

Falorna monteras traditionellt med märgsidan upp och underbrädor ska ha dräneringsspåren på ovansidan. Detta för att vatten ska fångas upp och transporteras bort utan att hamna på det underliggande materialet. Vanligast är att även överfalor läggs med rillorna uppåt, visuellt får man då en markant visuell profil på taket som upplevs ”finrandigt”.

Till huset på Fårö valde Daniel att vända överfalans rillor nedåt för ett renare uttryck på huset.

imageda38l.png

Bygga tak med skruv

Faltak har traditionellt sätt spikats. Fördelen med spik är att spikhuvudet förseglar infästningen så att vatten inte kan tränga in i träet. Nackdelen är att faltak rör sig mycket med följden att spik ofta kryper ut. När falorna börjar skeva och vrida sig kan det resultera i att taket blir otätt.

Daniel valde att skruva taket med ESSVEs fasadskruv i rostfritt syrafast stål A4. Den rostfria skruven är flexibel och klarar stora rörelser i träet. Fiberskäret i spetsen minimerar sprickbildning och det försänkta huvudet har en speciell tätningskant som försluter hålet. Dessutom har fasadskruven som Klas och Daniel valde ett grålackerat huvud som på sikt kommer smälta snyggt in med virket. Med andra ord kommer skruven fixera falorna så länge taket ligger!

- Jag var djupt imponerad av ESSVEs skruv, säger Daniel, djävligt bra - om man får säga så? Det är stor skillnad på skruv och skruv, fortsätter han och det är bara att hålla med.

SE_bygga-faltak_byggnadsvard_montera-faltak_trätak_fasadskruv_essve_1000x500px.jpg

Tips för att bygga tak - faltak:

Daniel delar med sig av sina bästa tips för att bygga faltak. 

  1. Även om man inte behöver sätta bärläkten till falorna tätare än cc100, kan det vara skönt att göra det om taket är brant. Så att man kan stå klokt när falorna monteras. 
  2. Lägg några extra minuter på att fundera ut hur långt avståndet ska vara mellan falorna, det är ju snyggt om taket blir symmetriskt, även där det är genomföringar och plåtar. Och se till att avslutet på båda sidorna taket blir likadant. 
  3. Skruva inte de övre falorna genom de undre, då minskas risken för sprickbildning avsevärt. 
  4. Försök att hålla faltaksbyggnader fria från höga träd. Om det inte går, se till att hålla taket rent från löv och barr. Stora träd skuggar och nedfallande löv blir liggande vilket kan resultera i mer fukt samt påväxt av alger och mossa. 
  5. Taklutningen bör vara minst 22 grader så att vatten enkelt och snabbt rinner av

SE_bygga-faltak_falor_trätak_fasadskruv_takskruv_takläggning_essve_1000x500px.jpg

Snickarens skruvval

Faltaket på Fårö fästes med fasadskruv. Skruven kommer i flera färger och både som lös skruv och i bandat utförande.