Loading image...

KEMISK INFÄSTNING

NYTT BREDARE SORTIMENT

HÖGA LASTVÄRDEN MED MAXIMAL FLEXIBILITET

Ankarmassa och kemankare som det också kallas för, är en kemisk infästning som är perfekt för förankring i håldäckselement, natursten, betong, håltegel, tegel, murverk och lättbetong. Montaget blir permanent och extremt hållfast. Ju större monteringsdjup, desto högre bärförmåga.

Ankarmassa rekommenderas när det finns risk för att en expander spräcker betongen, eller helt enkelt inte fungerar – t ex vid infästning av räcke på kanten av en balkongplatta.

Loading image...

Montaget blir permanent och extremt hållfast

Ju större monteringsdjup, desto högre bärförmåga.

Loading image...

Loading image...

SORTIMENTET GÖR DET LÄTT ATT VÄLJA

Vi har ett brett utbud av ankarmassor vilket gör det lätt att hitta rätt produkt, oavsett dina krav på lastegenskaper, motståndskraft, miljöbedömningar och pris.

För att kunna erbjuda komplett montage och utföra korrekt applikation har vi även ett brett sortiment av tillbehör så som gängstänger, pinnbult, perfohylsor, borstar och blåspump med mera.

Den totala hållfastheten i konstruktionen beror på att montaget är utfört på rätt sätt, vilket är väl värt att tänka på.

VI BÖRJAR MED DEN STARKA GRUNDEN

Loading image...

ECM
Prisvärd, stark ankarmassa. Lämplig ur miljösynpunkt. Perfekt för porösa material och osprucken betong.

Godkännanden:
• Miljövänlig och styrenfri
• För natursten, betong, hålsten, murverk och lättbetong
• ETA option 7 för osprucken betong M8-M24
• ETA-godkänd för murverk
• Montage får ske i fuktiga och vattenfyllda hål
• Nästan doftfri

Loading image...

ONE
En starkare massa, perfekt även för montage i sprucken betong och porösa material. Löser de flesta montage.

Godkännanden:
• ETA Option 1 för sprucken och osprucken betong M8-M30
• ETA för armeringsjärn 8mm-32mm
• ETA för murverk och lättbetong
• Seismiskt godkännande i klass C1
• Montage i vattenfyllda hål
• Motståndskraft mot kemiska ämnen
• Godkännande för dricksvatten
• Hög kemisk motståndskraft
• Brandtest R120
• Styrenfri

OCH FORTSÄTTER MED SPJUTSPETSARNA

Loading image...

ICE
Snabbhärdande massa för montage i låga temperaturer ner till -10°C. Klarar även montage i sprucken betong.

Godkännanden:
• ETA Option 1 för sprucken och osprucken betong M8-M30
• ETA för armeringsjärn 8 mm-32 mm • ETA för murverk och lättbetong
• Seismiskt godkännande i klass C1
• Montage i vattenfyllda hål
• Motståndskraft mot kemiska ämnen
• Godkännande för dricksvatten
• Hög kemisk motståndskraft • Brandtest A1
• Styrenfri

Loading image...

HY
Extremt stark hybridmassa för sprucken betong och eftermonterad armering. För högkvalificerade installationer där högsta säkerhet efterfrågas eller kemiskt utsatta applikationer. Exempelvis , förstärkning och motgjutningar, vatten-/hamnmontage, brandutrymningsutrustning, fallskydd, etc.

Godkännanden:
• ETA option 1 för sprucken och osprucken betong M8-M30
• Seismiskt godkännande C1 samt C2 (M12-M24)
• ETA för eftermonterad armering 8-32mm
• Fobatec testrapport för termiska, mekaniska samt elektriska egenskaper
• Godkännande för dricksvatten
• Brandgodkännande R120

INSTRUKTION FÖR ANKARMASSA

Läs mer om våra ankarmassor

Ja det vill jag!
Loading image...

FAQ OM VÅRA KEMANKARE

Vill du veta mer om våra kemankare?

Ja det vill jag!
ANVÄND VÅR ÅTGÅNGSTABELL
Loading image...

EXTREMT HÅLLBART MONTAGE

Osäker på hur mycket ankarmassa du behöver?

ANVÄND VÅR ÅTGÅNGSTABELL