Frågor och svar om ytbehandling & stålkvalitet

Legering, rostfritt, härdat stål och syrafast? Här reder vi ut några grundbegrepp om stål och besvarar vanliga frågor gällande stålkvalitet.

Vad är stål?

Stål är ett smidbart material, huvudsakligen bestående av järn, med kol som främsta legeringselement. Vanligt kolstål innehåller minst 95 viktprocent järn, och max 2 viktprocent kol. Övriga element som är vanligt förekommande är krom, mangan, kisel, molybden och svavel för att nämna några.

Vad är en legering?

En legering är ett material som består av minst två grundelement, varav ett eller flera typiskt är metalliska. När man legerar ett stål innebär det att man tillsätter ett eller flera element till grundmaterialet.

Vad är rostfritt stål?

Med rostfria stål menas typiskt stålsorter som är legerade med framförallt krom och nickel, det är det höga innehållet av legeringselementen krom och nickel som ger stålet egenskaper som skyddar mot korrosion (förenklat: rost). Rostfria stål innehåller minst 10.5 viktprocent krom. En typisk sammansättning för ett rostfritt stål inom fästteknik innehåller 18 viktprocent krom och 8 viktprocent nickel. Obs! Även rostfria stål rostar, men det tar mycket längre tid än jämfört med vanligt kolstål.

Vad innebär det att ett stål är syrafast?

Med syrafast stål menas ett rostfritt stål som har högre legeringsinnehåll jämfört med ett traditionellt rostfritt stål. Ett syrafast stål innehåller typiskt molybden. Det högre legeringsinnehållet ger starkare skydd mot korrosion, varför det ibland kallas syrafast. ESSVEs A4-stål är syrafast.

Vad innebär uttrycken C4, A2 och A4?

De flesta vet nog att det här är beteckningar på rostskyddsklasser där C4 är bra, A2 bättre och A4 bäst. Vår ytbehandlade produkt kallas CorrSeal och håller C4 klass vilket innebär att den klarar ca: 15 års bruk utomhus medan A2 klarar upp mot 50 år i samma miljö. A4 är ett syrafast stål som är extremt motståndskraftigt mot rost. Ju aggressivare miljö, desto bättre rostskydd skall man ha. Aggressiva miljöer är t.ex saltvatten, pooler med klor eller rengöringsmedel och kemikalier.

Flexibilitet är också en faktor som påverkar val och skruv och ytbehandling. Flexibilitet handlar om hur mycket skruven kan böjas utan att gå av. C4, CorrSeal, är gjord av härdat stål. Härdningen gör att skruven blir stark men den blir inte lika böjlig som de rostfria skruvarna A2 och A4. De rostfria A2 och A4 skruvarna i sin tur är mjuka och kan ta upp stora rörelser utan att gå av. Det här spelar roll när man bygger konstruktioner som utsätts för mycket rörelser. Antingen när träets rör sig mycket på grund av konstruktionens storlek eller vid trappor och räcken som utsätts för mycket påfrestningar.

Vad är skillnaden på de rostfria alternativen A2 och A4?

A4-stålet är legerat med molybden, det är inte A2-stålet, det ger A4 ett starkare korrosionsskydd än A2-stålet.

Vad innebär det att stålet är härdat?

Att ett stål är härdat syftar till att det genomgått en värmebehandlingsprocess, som gör att stålets ytskikt omvandlas från mjukt till hårt. Syftet med processen är just att öka hårdheten så att materialet kan ta upp mer last i ytan utan att påverkas. Kärnhårdheten förändras alltså inte vid härdning, vilket är tanken. Syftet med en mjuk kärnstruktur är att produkten skall kunna tåla en viss mängd rörelse utan att gå sönder, vilket är viktigt för exempelvis en trallskruv.

Varför ytbehandlas skruv?

Ytbehandlingar är främst till för kolstål, inte för rostfritt stål. Rostfritt stål är ju i sig redan tillräckligt inerta mot korrosion. Utöver att ytbehandlingar ger skydd mot korrosion kan det även göras av estetiska skäl, till exempel lackerad infästning. Infästning bestående utav vanligt kolstål beläggs ofta med zink via processer såsom elförzinkning eller varmförzinkning. Ytskiktet av zink skyddar grundmaterialet (järn) mot korrosion. Zink fungerar som en offeranod mot järn då det är mindre ädelt.

Vad är det som är speciellt med ESSVEs ytbehandling CorrSeal?

Ytbehandlingen CorrSeal består av zink och epoxy, vilket ger ett starkare skydd än vanlig elförzinkning och varmförzinkning.