Frågor och svar om trallskruven ESSDECK Max

Vi besvarar vanliga frågor om trallskruven ESSDECK Max, vår senaste trallskruvsnyhet som har en uppdaterad stålkvalitet och stark klämkraft.

Vad innebär den uppdaterade stålkvaliteten i ESSDECK Max?

I ESSDECK Max med CorrSeal ytbehandling har vi bytt stål till 10B21. 10B21 innehåller ämnet Bor som förbättrar härdbarheten i skruven. I praktiken innebär det att det är lättare att få stålet att bli både starkt och smidigt.

När man producerar skruv har man specifikationer på en skruvs ythårdhet (ytan) och kärnhårdhet (mitten). För ESSDECK Max har vi justerat specifikationen på skruvens ythårdhet så att den är något mjukare vilket innebär att skruven tål mer rörelse, MEN med bibehållen styrka.

Kortfattat, den uppdaterade stålkvaliteten ger en skruv som är lättare att arbeta med samtidigt som den är följsam gentemot trallens rörelser.

Vi rekommenderar montage enligt Svenskt Träs rekommendationer, läs gärna mer i vår trallguide.


Hur påverkar gängstigningen på ESSDECK Max skruvens klämkraft?

Vi tar hjälp av gängdesignen på de olika delarna av skruven för att hjälpa huvudet klämma brädan på plats. På ESSDECK Max har gängorna vid spetsen glesare avstånd än gängorna längre upp på skruven. Detta resulterar i att när de nedre gängorna (vilka går snabbare ner i virket) når regeln och de övre gängorna (vilka går lite långsammare genom virket) fattar tag i trallbrädan så nyps regeln och trallbrädan ihop med stark klämkraft. Detta möjliggör att ESSDECK Max enkelt kan sätta propellerbrädor på plats!

Dessutom tillför den övre gängan hållkraft när den är monterad vilket möjliggör en mindre skalle men med bibehållen eller bättre hållkraft.

Påverkar användandet av skeva brädor konstruktionen? 

Nej, det gör det inte. När brädan väl är monterad så sitter den på plats. Fördelen med klämgängan på ESSDECK Max är att man får lika snyggt montage med en vriden bräda (propellerbräda) då skruven tar med sig brädan ner istället för att skruven försänks djupt vilket ofta är fallet när man försöker montera en vriden bräda med traditionell trallskruv.

Hur nära ändträet kan man använda ESSDECK Max?

Vi kan dessvärre inte ange ett exakt svar på denna fråga då det är avhängigt många faktorer, däribland virket. Men det vi kan säga är att du generellt kan montera ESSDECK Max närmare ändträ än många andra skruvar på grund av att de lägre gängorna vid spetsen fräser upp hålet istället för att skära. Nackdelen med skruvar som har skärspår är att skären, vid montering, snabbt fylls med träspån vilket gör att funktionen ganska snart blir verkningslös och då istället trycker isär virket, detta undviks med ESSDECK Max. Följ alltid rekommendationer från din virkesleverantör.

Vilken ytbehandling ska jag välja?

Det är viktigt att välja trallskruv efter var du ska bygga ditt trädäck. ESSDECK Max kommer i ytbehandlingarna A2, A4 och CorrSeal (C4) och nedan går vi igenom när du rekommenderas använda vilken ytbehandling. Viktigt att du alltid kontrollerar rekommendationer från virkesleverantören.

ROSTFRI A4

Rostfri A4 skruv består av ohärdat syrafast stål med högsta korrosivitetsklass C5. Denna skruv kan användas till alla trädäckskonstruktioner men ska användas i aggressiva miljöer så som vid pool och vid bryggor och trädäck med en kustnära placering vid saltvatten. Rostfri A4 rekommenderas även om du bygger konstruktioner med tropiska träslag. Rostfri A4 är ett flexibelt material som passar utmärkt när skruven måste ta upp stora rörelser från konstruktionen.

ROSTFRI A2

Rostfri A2 skruv består av ohärdat stål med korrosivitetsklass C4. Skruven rekommenderas särskilt vid konstruktioner nära insjö eller bräckt vatten. Den är även att rekommendera för konstruktion av räcken, staket och trappor till ditt trädäck då den står emot både korrosion och rörelse väl.

CORRSEAL

ESSVEs CorrSeal ytbehandling med korrosionsklass C4 är ett alternativ till de rostfria ytbehandlingarna A2 och A4. Ytbehandlingen har ett bra korrosionsskydd (skydd mot rostangrepp) som passar väl för vårt nordiska klimat. Använd CorrSeal behandlad skruv i stabila och låga trädäckskonstruktioner i miljöer som ej anses aggressiva.

För att sammanfatta så är rostfri skruv inte härdad vilket gör den segare. Det innebär att den kan ta upp rörelser i träet eller konstruktionen bättre än vanlig härdad skruv.

Vill du veta mer om stålkvalitet och ytbehandlingar? Läs mer här.

ESSDECK Max produkter